Spring naar content

Gratis e-learning ‘Begeleiding in Geld’ van start!

27 juni 2023

Persbericht

Valente publiceert ‘Begeleiding in Geld’, een gratis e-learning voor de financiële educatie van begeleiders in de MO/VO/BW, zorgprofessionals, wijkteammedewerkers en íedereen die meer over de onderwerpen stress, schulden en sparen te weten wil komen.

Professionals worden steeds vaker geconfronteerd met cliënten met financiële problematiek. Ze willen hiermee aan de slag gaan, maar weten niet altijd waar te beginnen of hoe het gesprek aan te gaan. Valente wil deze kennis vergroten en een nieuwe werkwijze introduceren waarbij er meer aandacht is voor financiële begeleiding. Om professionals voldoende toe te rusten om volgens deze werkwijze te werken, is de e-learning ‘Begeleiding in Geld’ ontwikkeld.

Eerder signaleren van schuldenproblematiek

De e-learning heeft een focus op de relatie tussen stress en gezondheidsklachten en het (eerder) signaleren van schuldenproblematiek. Dit kan professionals helpen om financiële stress te herkennen en door te vragen op financiële problematiek.

De e-learning is opgebouwd uit drie modules die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Deze gaan over schuldhulpverlening, inkomen op orde brengen en kinderen. Ook is er een uitgebreide kennisbank die als naslagwerk dient. Er zijn twee extra modules, specifiek gericht op organisaties in de vrouwenopvang en beschermd wonen.

E-learning voor iedereen

De e-learning is relevant voor álle organisaties (al dan niet lid van Valente) waar gezinnen en individuen met financiële problemen begeleid of geadviseerd worden. ‘Begeleiding is Geld’ is gratis te volgen: https://www.e-learning-begeleiding-in-geld.nl

Deze e-learning is een samenwerking van Valente met de Tussenvoorziening, RIWB/KAM, Kesslerstichting, HVO-Querido, Kwintes, Moviera, Blijf Groep, Wender en Sociaal Kabaal.

‘Iedere begeleider moet aandacht hebben voor de financiële situatie van zijn cliënt. Zonder dit leefgebied komt de cirkel nooit rond.’

Marthe Riemeijer, beleidsadviseur Armoede en Schulden bij Valente


Dit project 7005 wordt mogelijk gemaakt door:

Noot voor de redactie

Meer weten over de e-learning:

Marthe Riemeijer – Senior beleidsadviseur bij Valente
marthe.riemeijer@valente.nl / 06 26312755

Annemarie de Jonge – Projectmedewerker Valente
annemarie.dejonge@valente.nl / 06 29342028

Persvragen of een interviewverzoek:

Esmé Wiegman – Directeur Valente
esme.wiegman@valente.nl / 06 21703581

Communicatiemateriaal
Wil je zelf communiceren over onze e-learning op social media? Dat kan! Op deze pagina stellen we een aantal communicatiematerialen beschikbaar.