Spring naar content

Hoofd- en onderaannemerschap: afwegingskader voor gemeenten én zorgaanbieders

06 mei 2021

Het programma “Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein” is door het ministerie van VWS is ingesteld om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de inkoop en aanbesteding in het kader van de Jeugdwet en WMO 2015. Zowel gemeenten als zorginstellingen zijn vertegenwoordigd in het programmateam en in de diverse werkgroepen hebben medewerkers van Valente of lidorganisaties een bijdrage geleverd.

Vanuit dit programma werd onlangs het “Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein” gepubliceerd. Met dit afwegingskader kunnen gemeenten en (zorg)aanbieders beoordelen of het werken met hoofd- en onderaannemerschap de juiste keuze is voor hun organisatie en hoe zij de eventuele negatieve gevolgen van het werken met deze constructie kunnen beperken.

Het afwegingskader is door KPMG opgesteld in nauwe samenspraak met de werkgroep. Voor elk van de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging is de impact van werken met hoofd- en onderaannemerschap op de cliënt, hulpverlener, (zorg)aanbieder en gemeente in kaart gebracht. Dit is gedaan door middel van desk research, interviews en sessies met de werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap. Wanneer de impact negatief is, zijn er ook mitigerende maatregelen opgehaald. Zowel het perspectief vanuit gemeenten als vanuit (zorg)aanbieders is hierin meegenomen.

De toelichting op het afwegingskader en het door KPMG opgeleverde rapport zijn te vinden op de Vindplaats Inkoop Sociaal Domein.

Neem voor meer informatie contact op met Aart-Jan Dingemanse via aartjan.dingemanse@valente.nl.