Spring naar content

Howie the Harp™ zoekt praktijkplekken

20 februari 2020

Howie the Harp™ leidt sinds 2012 ervaringsdeskundigen op. Voor de voltijdsopleiding, waarvan de praktijkperiode een belangrijk onderdeel is in de ontwikkeling tot professioneel ervaringsdeskundige, is Howie the Harp op zoek naar praktijkervaringsplekken. Gevraagd wordt:

  • Een gastvrije houding t.o.v. ervaringsdeskundigen.
  • Medewerkers zijn (grotendeels) bekend met begrippen als Empowerment, Herstel en Ervaringsdeskundigheid.
  • De mogelijkheid werkzaamheden uit te voeren passend bij het toekomstig beroep van ervaringsdeskundige (optimaal faciliteren)
  • De specifieke plek lijkt op voorhand geschikt om aan de leerdoelen van de specifieke student te kunnen werken.
  • Er is een vaste praktijkbegeleider op locatie die een actieve rol heeft in het ondersteunen van de student bij het bereiken van zijn doelen en de verslaglegging in het persoonlijk ontwikkelplan. De praktijkbegeleider besteedt ongeveer een uur per week aan de begeleiding van de student.

Mocht uw locatie een praktijkplek kunnen bieden of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Howie the Harp via howietheharp@pameijer.nl of via 088-2716371