Spring naar content

Ineke Baas over haar werk: ‘Je hebt elkaar zó nodig in dit veld’

05 september 2023

In een werkveld met afgeschotte financieringen, multiproblematiek en talloze partijen met uiteenlopende belangen, kan het flink ingewikkeld zijn om focus te houden en soms ook nee te zeggen. Om meer focus aan te brengen in ons werk, formuleerden alle medewerkers van Valente een zogenaamd ‘Wildly Important Goal’ voor hun portefeuilles. Vergelijk het met het doel dat Kennedy formuleerde voor NASA in 1961: voor het eind van dit decennium zetten we een man op de maan en laten we hem veilig terugkeren naar huis.

De medewerkers van Valente vertellen wat zij belangrijk vinden en hoe ze daaraan werken. Dit keer is het woord aan Ineke Baas. Ineke werkt als senior beleidsadviseur bij Valente op het thema dakloosheid en wonen. We interviewden haar over haar Wildly Important Goal.

Wildly Important Goal
Voor 2030 maken we een einde aan grootschalige dakloosheid. Hiervoor zetten we in op voorkomen van dakloosheid, zo snel mogelijk huisvesting en begeleiding, en – in uiterste gevallen – noodopvang van goede kwaliteit.

Waar ben je mee bezig?

‘Mijn Wildly Important Goal is een hele grote en bestaat uit verschillende actielijnen. We hebben ons als Valente gecommitteerd aan de zes actielijnen uit het Nationaal Actieplan Beëindigen Dakloosheid 2030, dus ik heb voor mijn WIG een hele mooie structuur in de schoot geworpen gekregen. Daar hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt met een hele brede coalitie. Op dit moment werken we met twee andere partijen: de VNG, Aedes én met het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd aan de invulling van de samenwerkingsagenda.

De WIG is groot en beslaat vele jaren tot aan 2030. We hebben met Aedes en de VNG gezegd: dit moet smarter, dit moet duidelijker en behapbaar en dit moet concreet voor ons als partijen. We hebben de handen ineen geslagen en werken aan een voorstel: hoe kunnen we in de ondersteuning van gemeenten, onze leden en woningcorporaties een structuur maken zodat zij ook écht handen en voeten kunnen geven aan preventie en beëindigen van dakloosheid. Dat voorstel is een meerjarenprogramma voor vier jaar waarin we werken aan Wonen Eerst, preventie, kwaliteit van de opvang en bestaanszekerheid niet te vergeten.’

Hoe werk je aan je WIG?

‘Mijn werk ís het Wildly Important Goal. Dus feitelijk alle activiteiten die ik doe samen met Aedes en de VNG, met de leden en het basisnetwerk. Ik wil heel graag benadrukken dat we het werk met de leden sámen doen, dit is dus niet alleen míjn WIG, ik omarm heel erg het van-voor-door principe.

We zijn bezig met een ondersteuningsstructuur in ons basisnetwerk om door middel van werkgroepen invulling te geven aan de actielijnen bestaanszekerheid, kwaliteit, eu-migranten, economisch daklozen, LHBTIQ+ en jongvolwassenen, en natuurlijk Wonen Eerst.’

‘Wat ik zo leuk vind om te merken is dat we allemaal onze schouders eronder zetten. We zien kleine organisaties die weinig capaciteit hebben te leveren maar die wel zeggen: wij kunnen ook onze kennis en ervaringen delen om deze thema’s in werkgroepen verder te brengen. Het mooie is dat er een besef komt van ‘dit kun je niet alleen’ en het is ook het besef: wat we doen heeft hele hoge urgentie, maar het is ook niet nieuw wat we doen. Dat maakt ook dat partijen zeggen: die ervaringen en best practises die we al hebben die zetten we ook heel graag in om de WIG verder te brengen.’

Herkennen de leden van Valente zich in de actielijnen?

‘Alle leden spelen met het onderwerp ‘waar kunnen de mensen wonen die uit kunnen stromen uit de maatschappelijke opvang?’. Alle leden zeggen ook ‘waarom moest het eerst tot opvang komen? Waarom kun je niet ‘huisvesting eerst’ in zo’n vroeg mogelijk stadium bieden in plaats van gebruik te moeten maken van de opvang. Dat heeft ontzettend hoge prioriteit. Housing First, gemengd wonen, Onder de Pannen, dat willen onze leden het liefst zo vroeg mogelijk inzetten ter preventie van dakloosheid.

Onze leden herkennen allemaal dat bestaanszekerheid de sleutel is om je leven op orde te brengen. Het gebrek aan bestaanszekerheid maakt dat je een verhoogde kwetsbaarheid hebt. Een verhoogde kwetsbaarheid op dakloosheid, op uitbuiting, op het ontbreken van veiligheid, op basiszorg en basisrelaties die elk mens nodig heeft.’

‘Het mooie van deze WIG is dat hij niet op zichzelf staat maar je kunt hem in samenhang zien met de andere Wildly Important Goals van Valente. Dat is denk ik de kracht van dit hele grote actieplan, om zoveel mogelijk te kijken waar versterken we elkaar, waar kunnen we elkaar vinden? Want je kunt het niet alleen doen. Je hebt elkaar zó nodig in dit veld.’

Ik ben ontzettend bevlogen op dit thema. Ik vind gelijkheid tussen mensen en gelijke kansen ongelofelijk belangrijk. Ik ben bang dat in Nederland het gat groter wordt tussen de mensen die kunnen, die hebben, en die mensen die niet hebben. Het begint al met gezondheidsverschillen op hele jonge leeftijd, het zet zich voort in verschil in meedoen, in participatie. Vervolgens zet het zich voort in scholing, in educatie. Het zet zich voort in kansen en bestaanszekerheid ook op latere leeftijd. Het is niet alleen het thema dakloosheid, het gaat eigenlijk om inclusie en participatie en ook onderwijs. Dat is wel één van mijn drives ‘hoe kun je nou die verschillen verkleinen, hoe kun je het meedoen bevorderen, waardoor je uitsluiting zoveel mogelijk beperkt.’ Dakloosheid is eigenlijk een verhaal van diepe uitsluiting.

Wat staat er in de weg, wat maakt je werk moeilijk?

‘We werken met hele grote ambities. Dat is aan de ene kant heel mooi, je moet ambities hebben, je moet dromen, je moet je piketpalen durven te verzetten maar het maakt ook dat er in de tussentijd heel veel andere ontwikkelingen kunnen spelen die van invloed zijn op dit Wildly Important Goal. Het aantal mensen dat dak- en thuisloos is neemt toe. Als je kijkt naar het aantal mensen dat beroep doet op huisvesting – nog buiten de groep waar wij voor werken – dat neemt ook alleen maar toe. Dat maakt het ook dat we niet moeten vechten ’tegen die’ of ’tegen die’ maar dat we veel meer onze krachten moeten bundelen en kijken hoe kunnen we hier nou samen aan werken.

Ik ben voorstander van kijken naar hoe vinden we elkaar, hoe kunnen we dat wat werkt – lokaal of regionaal – verder brengen in dit ontzettend complexe speelveld.

Wat staat er in de weg? Heel kort, ik denk dat we nog teveel in zuiltjes denken in plaats van breder en integraler en dat we echt hands on moeten gaan werken.’

Is je WIG wel haalbaar? 

‘Ik ben een heel realistisch mens, dus ik wil altijd werken aan doelen die realistisch zijn. Ik weet dat binnen het grote doel ‘Beëindigen dakloosheid 2030’ zeer zeker haalbare doelen zijn. Of we dakloosheid volledig kunnen beëindigen, dat is een andere vraag, maar dat we kunnen werken aan preventie en werken aan het beëindigen, dat is zeker haalbaar.’

Lees ook het interview met Essa Reijmers over het Wildly Important Goal voor de aanpak van huiselijk geweld.

Lees ook het interview met Linda van den Brink over het Wildly Important Goal voor de maatschappelijke ggz.

Al onze Wildly Important Goals vind je hier.

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas