Spring naar content

Loting 8 tovertafels

23 januari 2024

De Kinderen voor elkaar portemonnee van Kinderpostzegels maakt het mogelijk dat er 8 Tovertafels beschikbaar komen voor de Maatschappelijke- en Vrouwenopvang.

De Kinderen voor elkaar portomonee is een speciaal fonds van Kinderpostzegels waarvoor kinderen zelf een bestemming mogen kiezen. Het geld uit de Kinderen voor elkaar portemonnee wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan thema’s die kinderen belangrijk vinden. 2023 was de primeur. 452 kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen door heel Nederland dachten, volgens een bewezen methodiek, mee over een goede bestemming voor het geld. Eind november 2023 berichtte Kinderpostzegels dat honderden basisschoolleerlingen samen hebben bepaald dat er extra steun moet worden gegeven aan kinderen die in armoede leven of problemen thuis hebben.

Valente is benaderd door Kinderpostzegels om te bepalen hoe het geld ten goede te laten komen aan kinderen in de Maatschappelijk- of Vrouwenopvang. Vervolgens is samen met Wender gebrainstormd, over hoe het geld te besteden. Uitgangspunten hierbij waren het vergroten van de veerkracht van kinderen, het bereiken van veel kinderen en het liefst iets wat meerjarig is, dus geen eenmalige ervaringen.

Wender heeft veel goede ervaringen de Tovertafel, die zij gebruiken in hun maatschappelijke- en vrouwenopvang locaties. De Tovertafel (https://www.tover.care/nl) projecteert interactieve spellen in de vorm van lichtprojecties op de tafel of vloer. De Tovertafel kan worden ingezet als hulpmiddel in de persoonlijke en groepsbegeleiding van kinderen. De Tovertafel werkt als een katalysator op de begeleiding: het vergemakkelijkt de contactmomenten en sociale interacties en versterkt daarmee het de relatie tussen begeleider en kind, ouder en kind en kinderen onderling. De kinderen doen positieve sociale interactieve ervaringen op. Wender is van mening dat met de inzet van de Tovertafel meer bereikt wordt t.o.v. ‘gewone’ spellen. Door de variëteit in spellen is er voor kinderen in de basisschool leeftijd een interessant aanbod.

Dankzij de bestemming van gelden uit de Kinderen voor elkaar portemonnee komen 8 Tovertafels, inclusief een tweejarig ‘Open Play & Learn’ abonnement beschikbaar voor opvanglocaties.

Hoe kom je in aanmerking voor een Tovertafel?
Ben je enthousiast en wil je ook graag een Tovertafel inclusief twee ophangpunten op jouw locatie? Meld je dan aan voor de loting die wij organiseren. Dit zijn de voorwaarden:

  • Je kunt deelnemen aan de workshop die centraal in het land wordt georganiseerd waarin je getraind wordt in het werken met de Tovertafel;
  • Je geeft feedback over het gebruik en toepassen van de interactieve spellen;
  • Indien je het ‘Open Play en Learn’ abonnement wilt verlengen zijn de kosten na 2 jaar voor rekening van je organisatie;
  • De manager van de locatie is akkoord met deelname aan deze loting.

We willen kleine organisaties iets meer kans bieden dan grote. Omdat grote organisaties meer mogelijkheden hebben om een dergelijk product via bijvoorbeeld fondsenwerving aan te schaffen. In de loting houden we hier rekening mee. Elke locatie kan meedoen met de loting. Het is dus toegestaan om meerdere inschrijvingen te doen per organisatie. Echter, er kan maar één winnend lot per organisatie vallen.

Doe hier mee met de loting. Meedoen kan t/m 23 februari.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada