Spring naar content

Meer controle agressie na deelname supportgroepen plegers huiselijk geweld

31 oktober 2022

Arno van Dam en Janneke Aerts deden in 2022 kwalitatief onderzoek naar de effecten en werkwijze van supportgroepen voor plegers van huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn nu beschikbaar in een hand-out.

De deelnemers gaven aan meer controle over agressie, een hogere kwaliteit van leven, een betere relatie met naasten en een positiever zelfbeeld te hebben door de groep. Een belangrijk element in de werkzaamheid van de supportgroepen is de laagdrempeligheid: plegers hebben snel contact met de ervaringsdeskundige begeleider, kunnen een beroep op hem doen buiten kantooruren en de groep vindt plaats buiten werktijd. De persoon en werkwijze van de begeleider zijn eveneens belangrijk.

De hand-out bevat adviezen voor de praktijk ten aanzien van de inzet van ervaringsdeskundige begeleiders en adviezen aan gemeenten en is in onze Kennisbank te vinden. Het totale onderzoeksrapport wordt later gepubliceerd.

Meer informatie: a.vandam@tilburguniversity.edu.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers