Spring naar content

Meer mogelijk met CJIB boetes

11 november 2021

Onze cliënten komen regelmatig de (vrouwen)opvang/ BW binnen met CJIB boetes. Het is van belang dat er dan snel iets geregeld kan worden. De hulpverleners van de leden van Valente kunnen bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen voor de cliënten. Mits de verwachting is dat er geen nieuwe boetes gemaakt gaan worden, zijn er veel mogelijkheden bij het CJIB voor uitstel of een regeling:

Uitstel van betaling
Burger: 4 maanden
Hulpverlener/bewindvoerder: 12 maanden

Betalingsregelingen
Standaard 36 maanden
Maatwerk 72 maanden

Draagkrachtregeling
Heeft een burger veel schulden?
Geen betalingsregeling mogelijk om de openstaande boete(s) voor verjaring af te betalen?
Een draagkrachtregeling geldt voor een periode van 12 maanden. Bij de beoordeling van de stukken en de situatie wordt o.a. gekeken naar inkomsten, uitgaven, bijzondere geldopnames, schuldenlijst en bijzondere uitgaven.

Noodstopprocedure:
Wie een CJIB-boete niet kan betalen kan dus uitstel vragen bij het CJIB en voorkomt hierdoor verhogingen. Maar het kan zijn dat alleen uitstel niet voldoende is en dat er hulp nodig is. Dan kan de burger zich bij het CJIB melden via de noodstopprocedure en moet de burger zich melden bij de gemeentelijke schuldhulp.
Als de gemeente vindt dat hulp nodig is en schuldhulpverlening start, kan er extra uitstel van 8 maanden verkregen worden. De noodstopprocedure staat behalve voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ook open voor strafrechtelijke geldelijke sancties (schadevergoedingsmaatregelen, geldboetes en ontnemingsmaatregelen).

Hulpverleners kunnen bij het CJIB telefonisch uitstel van betaling aanvragen of de mogelijkheden voor een betalingsregeling bespreken. Dat kan op telefoonnummer 058-2342100.

Meer informatie: Marthe Riemeijer