Spring naar content

Nieuw! Forensisch Vakmanschap: praktische invulling voor professionele ontwikkeling

17 juni 2022

Op 24 mei zijn tijdens de Dag van de Forensische Zorg de resultaten van het programma Forensisch Vakmanschap gepresenteerd. In de afgelopen twee jaar hebben de leden van het programma samen met heel veel mensen uit het veld hard gewerkt om het vakmanschap vorm te geven. Forensisch Vakmanschap geeft praktische invulling aan professionele ontwikkeling binnen de forensische zorg.

Petra Schaftenaar, programmaleider, is trots op wat er staat. ‘Forensisch Vakmanschap is echt ontwikkeld door én voor de forensische sector. We zijn begonnen met vast te stellen wat Forensisch Vakmanschap inhoudt. Dat heeft geleid tot een definitie in competenties en leerdoelen. Die zijn de basis voor drie tools die we hebben ontwikkeld. Met deze tools kunnen zorgprofessionals, organisaties en opleidingsinstituten invulling geven aan Forensisch Vakmanschap.’

Drie tools geven invulling aan Forensisch Vakmanschap
Forensisch Vakmanschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De Ontwikkelwijzer: helpt zorgprofessionals inzicht te krijgen in hun vakkennis en vaardigheden en hun eigen leerproces vorm te geven.
  2. De Organisatiewijzer: geeft organisaties inzicht in de leercultuur en forensische leerfaciliteiten en biedt handvatten om die eventueel te verbeteren.
  3. De Forensische Werkplaats: biedt allerlei praktische leer- en ontwikkelmiddelen en inspiratie om invulling te geven aan Forensisch Vakmanschap en innovatie op de werkvloer. Organisaties kunnen eigen middelen en ‘best practices’ delen.

De onderdelen vormen samen de website forensischvakmanschap.nl. Forensisch Vakmanschap is opgenomen in de kennisbank van Valente.

Forensische zorg naar een nog hoger niveau
Petra Schaftenaar: ‘Forensisch Vakmanschap maakt mensen trots op het vak. Het gaat positief bijdragen aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en de juiste beroepsattitude in de forensische zorg. Zo brengen we met elkaar de forensische zorg naar een nog hoger niveau.’

Achtergrond
Het programma komt voort uit de Taskforce Forensische Zorg. De Taskforce heeft in de periode 2018-2021 gewerkt aan verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg. De oplevering van de drie tools betekent het einde van het programma Forensisch Vakmanschap. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) neemt het beheer en de verdere uitbouw van Forensisch Vakmanschap over.

Noot voor de redactie
Wilt u meer informatie over Forensisch Vakmanschap? Neem dan contact op met Daniek Nellissen, projectleider bij het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) via 030 29 100 10.