Spring naar content

Nieuwe samenwerkingsafspraken binnen het Forensisch Netwerk

18 januari 2022

Dit bericht is intussen geüpdatet. De laatste informatie over het Forensisch Netwerk vind je hier.

Het Forensisch Netwerk (FN) is een samenwerkingsverband van de leden die forensische zorg aanbieden van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicapten zorg (VGN) en de Nederlandse ggz. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het aanscherpen van de afspraken rondom deze samenwerking en de invulling en positionering van het FN. Hierdoor wordt de belangenbehartiging van de drie branches versterkt. Nieuw is ook dat het FN vanaf 1 januari 2022 een secretaris heeft die voor de drie branches werkzaam is.

Wat doet het Forensisch Netwerk?
Het FN bepaalt koers en standpunten en draagt bij aan een eenduidige en gezamenlijke belangenbehartiging van de drie branches. Daarnaast wil het FN inhoudelijke ontwikkelingen stimuleren en uitvoeren en gezamenlijk optreden in communicatie en beeldvorming over de sector. Ook treden de drie branches in het FN samen naar buiten richting stakeholders, zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg.

Nieuwe afspraken over samenwerking en positionering
Vorig jaar heeft in het teken gestaan van het aanscherpen van de afspraken rondom deze samenwerking en de invulling en positionering van het FN. Door deze aanscherping is er een betere aansluiting tussen het Forensisch Netwerk en de besturen van de branches en hun achterbannen. Deze verbeterde samenwerking versterkt de belangenbehartiging voor het forensische zorgveld en zorgt voor een heldere afvaardiging. Het vernieuwde FN is gestart op 1 januari 2022.

Hoe krijgt de nieuwe samenwerking vorm?
De drie branches vaardigen ieder bestuurlijke en achterbanvertegenwoordigers af. Ook heeft het FN een secretaris, Marleen Dunnewind, die namens de drie brancheverenigingen optreedt en onder andere verantwoordelijk is voor het coördineren en voorbereiden van het FN. Daarnaast vormt de secretaris de schakel tussen het beleids-, en bestuurlijk niveau van het FN en tussen het FN en externe partijen. Marleen is te bereiken via mdunnewind@denederlandseggz.nl of via 06-10761065. Marleen is eerder werkzaam geweest voor DJI en in de tbs, o.a. op het gebied van ketensamenwerking en de plaatsing van gedetineerden in de forensische zorg.  

De voorzitter van het FN is Hyacinthe van Bussel. De voorzitter verbindt de verschillende belangen en perspectieven van de branches om zo te komen tot een gezamenlijk standpunt en strategie. In de loop van 2022 zullen er nieuwe verkiezingen voor het voorzitterschap plaatsvinden. De voorzitterzal de komende jaren het gezamenlijke standpunt van de forensische sector uit dragen in landelijke gremia.

Positie FN
Het FN heeft formeel geen rechtsbevoegdheid om op te treden voor de forensische zorginstellingen. Dat ligt bij de brancheverenigingen zelf. Daarom treedt het FN niet op als vertegenwoordiger van de forensische sector als een formele positie vereist is. Dan treden de drie branches apart op in een bestuurlijk overleg met bijvoorbeeld het Ministerie van J&V en DJI. Het FN heeft wel beslissingsbevoegdheid voor de forensische sector. Een genomen besluit in het FN is onherroepelijk en voor alle partijen bindend.

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen