Spring naar content

Nieuws vanuit de Werkgroep Hoofd- en Onderaannemerschap

10 december 2020

Heb je goede voorbeelden met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap? Heb je er veel ervaring mee? Heb je de juridische feiten rond hoofd- en onderaannemerschap al eens uitgezocht? De Werkgroep Hoofd- en Onderaannemerschap is op zoek naar goede voorbeelden voor de vindplaats en nog meer betrokkenheid vanuit aanbieders.

Deze werkgroep van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is in 2019 gestart naar aanleiding van signalen van gemeenten, (zorg)aanbieders en branche- en beroepsverenigingen. Zij hebben veel vragen over de hoofd- en onderaannemerschap constructie en ervaren veel knelpunten in de uitvoering. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van een weloverwogen keuze met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap bij zowel gemeenten als aanbieders, en alle bestaande kennis te bundelen en aan te vullen. In dit artikel op de website van het programma stelt de werkgroep zich aan u voor en wordt toegelicht wat ze voor u kunnen betekenen.

De werkgroep bestaat uit leden van gemeenten, (zorg)aanbieders, VNG, brancheverenigingen en beroepsverenigingen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, het Ketenbureau I-Sociaal Domein en het ministerie van VWS. Ook Valente is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

De werkgroep werkt aan drie deelproducten: een afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap, een juridische handreiking en een verzameling praktische hulpmiddelen. De planning is om begin 2021 de eerste twee deelproducten op te leveren. De producten worden gepubliceerd op de Vindplaats onder Hoofdaannemerschap. 

Vragen en meedenken

Heb je goede voorbeelden met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap, of een vraag? De regioadviseurs kunnen met u meedenken. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk.

Contactpersoon bij Valente voor dit onderwerp is Aart-Jan Dingemanse. (Vanaf 1-1-2021)