Spring naar content

Project landelijke kwaliteitsstandaard herstelprofessional gaat van start

23 februari 2022

In een ledenbijeenkomst van het basisnetwerk Beschermd Wonen & Begeleiding (BW&B) is een vernieuwd totaal concept voor BW&B vastgesteld. Onderdeel hiervan is de wens om te komen tot een landelijke kwaliteitsstandaard ‘herstelprofessional’, zie hier de opdrachtformulering (incl. korte uitvraag onder leden over nut en noodzaak van een landelijke kwaliteitsstandaard). In deze kwaliteitsstandaard streven we naar eenduidigheid en herkenbaarheid van de herstelprofessional. Dit vanuit de ambitie om niet de organisatie, maar juist de professional te profileren op de juiste plek. De kwaliteitsstandaard kan op verschillende manieren meerwaarde bieden.

We hebben adviesbureau SiRM gevraagd om ons te ondersteunen bij de definitie- en ontwerpfase van deze kwaliteitsstandaard, zie hier de aanpak. SiRM heeft een brede ervaring met vergelijkbare trajecten.

De aanpak voor de definitie- en ontwerpfase ziet er als volgt uit:

De projectgroep geeft richting aan het project en bereidt de besluitvorming van de leden van Valente voor. Ragna Louman en Edwin ten Holte, zijn van vanuit Valente de bestuurlijke trekkers van dit project en nemen deel aan de projectgroep. De andere projectgroepleden worden op dit moment benaderd.

Er is nog ruimte voor professionals/ervaringsdeskundigen die via de werksessies willen meedenken over de ontwikkeling van de landelijke kwaliteitsstandaard. Aanmelden kan bij Linda van den Brink (linda.vandenbrink@valente.nl).