Spring naar content

Reactie Valente op wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking

03 mei 2021

Het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking stimuleert de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten. Voor zorgkantoren komt er financiële ruimte om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het soms mogelijk dat de zorgaanbieders in de Wlz een extra vergoeding krijgen voor de geleverde zorg.

Op 20 april heeft Valente gereageerd op de internetconsultatie over het wetsvoorstel Domein Overstijgende Samenwerking.

We vinden het een bijzonder goed initiatief en een zeer welkome en noodzakelijke aanvulling op bestaande mogelijkheden. Vernieuwing en innovatie vindt vaak plaats op het snijvlak van financieringsvormen en verschillende domeinen. De voorwaarden van het wetsvoorstel belemmeren echter de domein-overstijgende samenwerking. Een positieve business-case op voorhand zou geen voorwaarde moeten zijn.

Insteken op kostenbesparingen door preventie is prima, maar door dit zo star neer te zetten loop je het risico dat goede initiatieven als gevolg van onzekerheden niet van de grond kunnen komen.

Het is een goede zaak dat er mogelijkheden komen voor specifieke cliëntgroepen. Valente adviseert om o.m. te kijken naar de groep ggz/lvb patiënten die afwisselen tussen de domeinen van Justitie, VWS en SZW, de zogenoemde ‘draaideur-patiënten’.

Er is een duidelijk behoefte aan bevordering van samenwerking tussen instellingen en ontschotting.

De intentie en opzet is goed. Risico’s zitten in de praktische uitvoering: te bureaucratisch, te zakelijk en te weinig professionele experimenteerruimte.

De reactie is tot stand gekomen met medewerking van diverse leden van Valente.

De antwoorden op de gestelde vragen vind je hier.

Valente heeft samen met diverse andere organisaties een petitie ondertekend, getiteld ‘Geen half werk’.

We staan zeer positief tegenover een wetsvoorstel ‘Domein-overstijgende samenwerking’. Dit is volgens ons een eerste stap in de goede richting. We zijn echter erg teleurgesteld door de beperkte reikwijdte van dit wetsvoorstel. Het beperkt zich tot de Wet langdurige zorg, en verzuimt het samenspel tussen de Zvw, de Wmo en de Jeugdwet erbij te betrekken.

Het is nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer zal komen. Op geschikte momenten zullen we onze visie op dit wetsvoorstel kenbaar maken richting de politiek.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.

Meer over dit onderwerp:

Dit kunnen we verwachten in 2023

Wat kunnen we verwachten in het komende jaar? Waar moeten gemeenten op voorbereid zijn? Hoe kunnen ze het belang van…

Tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

Tandheelkundige zorg voor cliënten in de langdurige zorg is wisselend georganiseerd. Onderzoeksbureau Significant onderzocht in opdracht van het ministerie van…

Verlenging overgangsperiode ggz-behandeling voor Wlz-cliënten

Minister Helder heeft besloten om de overgangsperiode voor ggz-behandeling in de Wlz voor ggz-cliënten te verlengen tot 1 januari 2024….