Spring naar content

Specificaties iWmo en iJw voor 2021 gepubliceerd

10 april 2020

Voor de elektronische uitwisseling van berichten tussen gemeenten en aanbieders voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn nieuwe specificaties door het Zorginstituut gepubliceerd die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden. Dit bericht informeert u over de grootste wijzigingen die op komst zijn.

Het berichtenverkeer dient twee belangrijke doelen. De eerste is een rechtmatige uitvoering en de tweede is regie op de uitvoering.

Rechtmatigheid: via het berichtenverkeer ontvangt de aanbieder, al dan niet na een verzoek van de aanbieder zelf, een toewijzing voor levering van de gemeente. De aanbieder declareert bij de gemeente.

De gemeente ontvangt van de aanbieder startzorg- en stopzorg berichten voor de regie op de uitvoering.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Geleverde prestaties voor het boekjaar 2021 kunnen alleen nog worden gedeclareerd via een nieuw declaratiebericht;
  • Vanaf 2021 is een 4 wekelijkse declaratie/facturatie periode niet meer mogelijk en moet de aanbieder overgaan naar een maandelijkse declaratieperiode;
  • De gemeente kan voor de Jeugdzorg aangeven welke gemeente financieel verantwoordelijk is volgens de regels van het nieuwe woonplaatsbeginsel;
  • De aanbieder kan via een nieuw bericht een wijziging van de lopende toewijzing aanvragen. Men verwacht dat een groot deel van deze aanvragen geautomatiseerd verwerkt kunnen worden en daarmee de administratieve lasten omlaag zullen gaan.

Gedetailleerde informatie over deze wijzigingen staan op de website van het Zorginstituut bij iStandaarden.

Het Ketenbureau i-Sociaal domein en het Zorginstituut werken nauw samen om gemeenten en aanbieders te helpen bij de implementatie met handreikingen en migratie- & conversieplannen. Regioadviseurs van het Ketenbureau en de helpdesk van het Zorginstituut staan klaar voor ondersteuning en advies.

Vragen over deze release kunt u stellen aan Gerard van Dam (gerard.vandam@valente.nl).