Spring naar content

Springplank 030: helpt dakloze mensen zichzelf te helpen

27 mei 2024

In de zorg en begeleiding aan cliënten besteden leden van Valente veel aandacht aan participatie in de samenleving. De Tussenvoorziening werkt bijvoorbeeld aan Springplank 030. Het project Springplank heeft zijn roots in het Brabantse Eindhoven, maar wordt ook al sinds 2019 in Utrecht uitgevoerd met eigen accenten gericht op de ‘Utregse’ situatie. Zo krijgen dakloze mensen in Utrecht de kans zichzelf te helpen en met begeleiding duurzaam werk en een eigen woning te vinden.

Springplank 030 heeft inmiddels 60 mensen geholpen hun leven weer op de rails te krijgen, en momenteel zijn er 38 mensen in traject. Kandidaten moeten aan bepaalde criteria voldoen om deel te nemen aan Springplank 030:

  • Dak- of thuisloos zijn, zoals slapen in auto’s, leegstaande panden, of ‘bankhoppen’
  • Bereid zijn om te werken en dit minimaal 24 uur per week kunnen volhouden
  • Een aanvullende zorgvraag naast huisvestingsproblemen hebben, en dus niet alleen economisch dakloos zijn.

“Springplank is er voor mensen die die veel hebben meegemaakt”
~ (oud-cliënt Springplank 030)

Het traject is bedoeld voor mensen zoals Karel, een voormalige advocaat die na een scheiding dakloos werd; Ali, een oude kraker die inmiddels als lasser werkt; Aischa, die nu als collega bij de Tussenvoorziening werkt; en Lodewijck, een ex-drugshandelaar die een nieuwe weg is ingeslagen om voor zijn kinderen te zorgen. Kandidaten met een solide arbeidsverleden hebben vaak een streepje voor, maar Springplank 030 wil vooral diegenen helpen die meer zorg en begeleiding nodig hebben. In gevallen van ernstige multiproblematiek of verslavingen die het werk belemmeren, wordt de kandidaat vaak doorverwezen naar meer passende zorg.

Hoe werkt Springplank 030?

Bij de start van het traject krijgen kandidaten een kamer in een van de groepspanden of een van de weinige studio’s die beschikbaar zijn. Samen met de kandidaat wordt gezocht naar werk voor minimaal 24 uur per week. Indien direct betaald werk niet beschikbaar is, wordt er een werkervaringsplek geregeld. Vanaf het begin van het traject zijn kandidaten actief bezig, wat cruciaal is voor hun herstel.

De eerste baan is vaak niet de droombaan van de kandidaat. De focus ligt op een ‘broodbaan’, zodat kandidaten zo snel mogelijk financieel zelfstandig worden. Dit kan betekenen dat een voormalige advocaat tijdelijk in een fabriek werkt of dat iemand met een crimineel verleden in de transportsector aan de slag gaat.

Tijdens het traject biedt Springplank 030 intensieve begeleiding op alle levensgebieden, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Voor schulden wordt samengewerkt met partners die expertise hebben in budgetbeheer en schuldhulpverlening.

Een zelfstandige woning wordt toegewezen wanneer:

  • De kandidaat stabiel in het traject zit;
  • Genoeg woonvaardigheden heeft om zelfstandig een huishouden te runnen;
  • Werk heeft met een contract voor minimaal 24 uur per week;
  • Er een plan is om eventuele schulden op te lossen.

Vanwege de krapte op de woningmarkt kan het tot een jaar duren voordat een kandidaat een zelfstandige woning krijgt. Deze woning mag niet geweigerd worden. Door de lange wachttijd blijven kandidaten vaak tussen de 1,5 en 2 jaar in het traject. Na uitstroom naar een eigen woning krijgen ze nog minimaal drie maanden begeleiding van Springplank. Indien minder intensieve begeleiding nodig is, wordt de kandidaat overgedragen aan het buurtteam.

Waarom werkt Springplank 030?

Het team van Springplank 030 bestaat uit medewerkers van de Tussenvoorziening en WIJ3.0. De Tussenvoorziening brengt expertise in woonbegeleiding en intermediaire verhuur, terwijl WIJ3.0 gespecialiseerd is in het toeleiden naar werk. Deze samenwerking leidt tot succesvolle trajecten.

De huidige arbeidsmarkt is gunstig voor onze kandidaten. Er is veel vraag naar werknemers in diverse sectoren, en vaak is er snel werk te vinden voor degenen die willen werken. Springplank 030 biedt verschillende tools om dit proces te ondersteunen, zoals werkervaringsplekken, proefplaatsingen, job coaching, en loonkostensubsidies.

Werk helpt mensen op verschillende vlakken: het houdt hen uit de criminaliteit, helpt bij het overwinnen van verslavingen, vergroot het netwerk, en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zorgt een hoger inkomen voor een stabielere financiële situatie en een groter gevoel van waardering en participatie in de samenleving.

Contact hierover?

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate