Spring naar content

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed opnieuw open per 1 april 2024

30 november 2023

Per 1 april 2024 zal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opnieuw openen. Er is dan € 237,5 miljoen beschikbaar. In dit artikel informeert Ministerie van Economische Zaken en Klimaat je over de nieuwe openstelling, de voorgestelde wijzigingen en de mogelijkheid om mee te denken.


Wijzigingen in de regeling
De wijziging van de regeling is bedoeld om de doeltreffendheid te vergroten en het tempo van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te verhogen. Zo worden eigenaren gestimuleerd om direct grotere duurzaamheidsstappen te maken. Er wordt meer budget vrijgemaakt voor integrale projecten, waarbij het subsidiepercentage kan oplopen tot 40%. Dit is afhankelijk van het aantal labelsprongen dat wordt behaald. Dit extra budget wordt vrijgemaakt door het subsidiepercentage voor losse maatregelen te verlagen van 30% naar 20%. 

Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen, zodat nog meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen. Aanvullend wordt er een nieuwe verdeling in het beschikbare budget gemaakt, waarbij 70% van het totale budget (€ 166,25 miljoen) bestemd is voor integrale renovaties.

Met de nieuwe openstelling wordt ook de maatregelenlijst aangepast. Zo wordt de mogelijkheid om te investeren in energieopslag uitgebreid. Daarnaast worden eisen aangescherpt en maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED-verlichting, van de lijst verwijderd.

Denk mee over de regeling
Op dit moment bereid Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze nieuwe aanvraagronde voor. Je kunt meedenken over de voorgestelde wijzigingen. Dit kan tijdens de internetconsultatie DUMAVA. Deze vindt plaats tot en met 28 december 2023. Je vindt hierover meer informatie op deze website.