Spring naar content

Terugblik op 2020 – jaarverslag en jaarrekening Valente

12 juli 2021
(Klik voor grote versie)

Het jaar 2020 betekende de start van Valente. Aan het begin van het jaar konden we niet vermoeden dat we zo’n turbulent jaar in zouden gaan. COVID-19 leidde tot thuiswerken, digitale vergaderingen, ontmoetingen en bijeenkomsten. Tegelijk werkte het virus als een vergrootglas: wat is nu het meest belangrijk als je thuis moet blijven? Dat je een thuis hébt, dat je thuis veilig is en dat er indien nodig continuïteit van begeleiding is, zodat je (psychisch) kwetsbare leven niet nog instabieler wordt.

Er is ook een andere kant. In het “oude normaal”, voor de coronacrisis, zagen we kwetsbaarheid en eenzaamheid vooral bij de ander. Voor die ander moeten we zorgen of ondersteuning organiseren, zoals  begeleiding of opvang. We maakten plannen over hoe de kwetsbare personen in de samenleving te includeren. Een samenleving die niet altijd even welkom heet, snel gaat, druk en vol prikkels is, en waar weinig tijd en ruimte is voor saamhorigheid en kwetsbaarheid. Nu we samen kwetsbaar zijn, lijkt ‘wij en zij’ naar de achtergrond te verdwijnen. De samenleving waar mensen met een kwetsbaarheid soms niet vanzelfsprekend hun plek vinden, komt nu juist naar ons toe. Samen werken aan inclusie kan dus  en daar willen we op voortbouwen.

Een andere positieve uitwerking die we zien is de opleving van creativiteit die er nodig is om beschermd wonen, begeleiding en opvang op afstand vorm te geven. Niet alleen medewerkers  bedenken nieuwe oplossingen, maar ook de cliënten zelf voelen ruimte om meer initiatief te nemen. Vaker kort belcontact, vaker een kaartje of een aardigheidje in de brievenbus, versnelde inzet van digitaal contact, online leefstijlprogramma’s; plotseling is daar ruimte voor. Hierdoor wordt duidelijk zichtbaar dat daarin veel meer mogelijk is dan wij denken. Ook dit vraagt veel veerkracht van de mensen die hier mee te maken hebben, en dat lukt! De energie, de waardering voor elkaar en de nieuwe oplossingen die zo ontstaan zijn goud waard. Ook al blijft de behoefte aan ‘echt contact’ natuurlijk evengoed bestaan.

We zijn trots op onze medewerkers en die van onze leden, die zich afgelopen jaar onder hoge druk onverminderd inzetten voor ruim 140.000 mensen in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd & begeleid wonen en forensische zorg.

En het was even spannend, onder een nieuwe naam verder, maar Valente wordt duidelijk herkend, erkend en geraadpleegd door beleidsmakers, pers en andere organisaties. Het landelijk bureau is een klein team waar dezelfde drive te vinden is als bij de leden: we gaan voor de mensen die worden begeleid en opgevangen door de leden, en we gaan voor de inhoud. Dat versterkt elkaar. Valente ‘van-voor-door’ leden is echt zichtbaar geworden. Bij die leden voegde zich in 2020 de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam. Er is bij veel organisaties belangstelling voor lidmaatschap van Valente, die zal resulteren in nieuwe lidmaatschappen in 2021.

In het jaarverslag over 2020 een terugblik op het eerste jaar Valente. In de opbouw van dit jaarverslag hebben we gekozen onze organisatiestructuur te volgen van basisnetwerken, themanetwerken en overkoepelende thema’s.

Terwijl we in 2020 focus aanbrachten in de belangrijkste thema’s en werkzaamheden, bereidden we ondertussen het jaarplan 2021 voor. Op het moment van schrijven zijn we al hard bezig met de uitvoering daarvan, opdat ook het tweede jaar van Valente een jaar wordt om trots op te zijn.

Esmé Wiegman

Lees het jaarverslag

Lees de terugblik in ons jaarverslag, dat je net als de jaarrekening hier kunt downloaden. De foto’s in het jaarverslag zijn afkomstig van de interviewserie die we maakten rond de Tweede Kamerverkiezingen.