Spring naar content

Tweede Kamerverkiezingen 2021: Ieder mens telt

30 april 2020

De aanpak van huiselijk geweld, van armoede en dakloosheid en van participatie van mensen met ggz-problematiek in de samenleving heeft actieve betrokkenheid en keuzes van de politiek nodig. Vereniging Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, roept alle politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan dakloze burgers, burgers in beschermd en begeleid wonen en in de vrouwenopvang.

Samen met de drie basisnetwerken en in overleg met het bestuur zijn er vijf punten opgesteld, die gisteren verzonden zijn naar alle verkiezingscommissies:

1: Voor iedereen een plek in de samenleving

Zorg voor destigmatisering en sociale inclusie

2: Voor iedereen een passende woning

Het recht op wonen is een mensenrecht

3: Voor iedereen een veilig thuis

Versterk de aanpak van huiselijk geweld

4: Voor iedereen een schuldenvrije toekomst

Voorkom dakloosheid en psychische problemen door schulden en financiële stress

5: Voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek

Zorg voor hulp over gemeentegrenzen en systeemgrenzen heen

Voor elk van deze vijf punten, op een rijtje in deze pdf, zijn concrete acties genoemd die partijen kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma.