Spring naar content

Tweede Kamerverkiezingen 2023: analyse van programma’s

30 oktober 2023

Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige visual.

In augustus verstuurden we ons pamflet naar alle verkiezingscommissies om in het bijzonder aandacht te vragen voor kwetsbare mensen in Nederland. Het pamflet bevatte vijf punten:

1: Stop huiselijk geweld
2: Ondersteun kwetsbare mensen
3: Pak dakloosheid aan
4: Voorkom schulden en armoede
5: Maak meedoen makkelijker

Bij onze analyse van de verkiezingsprogramma’s hebben we deze speerpunten als criteria gebruikt: noemen partijen deze onderwerpen en hebben ze concrete plannen opgenomen?

Hart voor de zaak

Wat zeggen deze partijen als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld, dakloosheid en langdurige geestelijke gezondheidszorg? Welke partijen hebben concrete plannen om participatie, begeleiding en veilige opvang te verbeteren en financieel te ondersteunen? Welke partijen hebben oog voor het wankele bestaan van mensen die een beroep doen op vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd of begeleid wonen? Investeren in bestaanszekerheid (wonen, meedoen, veiligheid) is voor iedereen belangrijk, maar juist voor deze mensen essentieel om perspectief te krijgen op deelname aan de maatschappij.

Om snel overzicht te krijgen op de plannen van partijen heeft Valente de verkiezingsprogramma’s samengevat op bovengenoemde onderwerpen.

We hebben ook een waarderingsoverzicht gemaakt: een plaatje waarin zichtbaar wordt welke partijen, in onze inschatting, het meeste hart voor de zaak hebben. Hoe meer hartjes een partij in het overzicht heeft gekregen, des te concreter en completer heeft deze partij plannen voor de speerpunten hierboven.

Bekijk meer op onze speciale verkiezingspagina.

Contact hierover?