Spring naar content

Valente Podcast | Van generatie op generatie: doorbreek de overdracht van problemen

02 mei 2024

Hoe voorkom je de overdracht van problemen van ouders op hun kinderen? Waar kunnen hulpverleners op letten en wat kunnen zij doen? Kinderen van ouders in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen hebben vaak te maken met een opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen. Dit vergroot de kans dat kinderen in hun verdere leven problemen ervaren en deze later ook overdragen op hún kinderen.

In deze aflevering van de Valente Podcast over intergenerationele overdracht hoor je het verhaal van Paola. Problemen en disbalans bij haar ouders zorgden voor een voor haar onstabiele thuissituatie. Het ontvluchten daaraan resulteerde in psychoses. Haar eigen zwangerschap pakte zij aan als kans. Mijke Caminada, beleidsadviseur bij Valente, reflecteert erop.

Mijke verwijst in de aflevering naar verschillende documenten die je na het luisteren zelf kunt raadplegen:

Dit is de tweede aflevering van de Valente Podcast. Vanaf nu kun je ongeveer elk kwartaal een nieuwe aflevering verwachten. Hou onze site, nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada