Spring naar content

Van plannen naar actie: het Valente-programma ‘Eerst een Thuis’

22 februari 2024

Quinten de Coo is onlangs gestart als programmamanager van het Valente-programma ‘Eerst een Thuis’. Met dit programma zetten we de plannen uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid om in actie. Quinten licht het programma toe en vertelt wat hem motiveert om aan de slag te gaan: ‘Ik zie steeds meer dakloze mensen die ik nog niet ken.’

‘Rotterdam is de stad waar ik ben ik opgegroeid, studeerde en waar ik mijn eerste bijbaan had, bij de Uitgezworven Zwervers. Ik woon er nog steeds, en ken de stad inmiddels wel op mijn duimpje. In de loop der jaren leer je mensen herkennen aan hun vaste rituelen, zoals de kapper in de Vierambachtsstraat die ik nog nooit niet in de deuropening heb zien staan. De PostNL-bezorger die telkens vast komt te staan op de Schiedamseweg en de caissière van de Dirk die maar niet lijkt te verouderen. Langzaam leer je ook de dakloze Rotterdammers kennen. Jij herkent hen, en zij jou misschien ook wel. Waar ik ook naartoe ben verhuisd binnen de stad, deze Rotterdammers horen voor mij in het rijtje vaste gezichten. 

Toch heb ik de afgelopen jaren opgemerkt dat er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in de stad, en dan heb ik het niet over de nieuwe architectonische hoogstandjes. Ik zie namelijk steeds meer dakloze mensen die ik nog niet ken, vaak jong en steeds vaker spreken zij een andere taal. Zo stond ik via Google Translate te vragen aan een dakloze jongen uit Roemenië of ik iets voor hem kon halen bij de Dirk of dat hij informatie over opvang nodig had.

Als je er eenmaal op gaat letten en met de trein reist naar andere steden, dan zie je ook toenemende uitzichtloosheid in de ogen van mensen op Amsterdam Centraal of op Hoog Catharijne in Utrecht. En dan hebben we het alleen maar over wat zichtbaar is. Niemand weet precies over hoeveel mensen we het hebben. Wat ik wel weet, is dat ik enorm gemotiveerd ben om met Valente minimaal het maximale bij te dragen. Tenslotte is een thuis iets waar iedereen recht op heeft en naar verlangt. Ik ben vastbesloten om actief betrokken te blijven bij de inspanningen om dit te realiseren. Met elkaar moet de omslag van opvang naar wonen toch lukken?

Nationaal Actieplan Dakloosheid & Valente-programma ‘Eerst een Thuis

Eind 2022 presenteerde het kabinet het Nationaal Actieplan Dakloosheid, dat inzet op een paradigmashift in de manier waarop we kijken naar en omgaan met dakloosheid. Het plan is opgesteld met diverse partijen waaronder Valente, de VNG en Aedes die samen een coalitie vormen om dakloosheid in 2030 te beëindigen. Om de leden van Valente optimaal te ondersteunen om de doelstellingen van het Nationaal Actieplan Dakloosheid te halen is er vervolgens in de zomer van 2023 een subsidieplan ingediend. In overleg met VWS is besloten dat Valente en de VNG in afstemming met elkaar maar afzonderlijk aanvragen.

Recent heeft Valente een eerste beschikking van een subsidie gekregen – en is in afwachting van de tweede beschikking voor 2024 en 2025 – om een ondersteuningsstructuur op te zetten ter versterking van de ambities van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Binnen Valente krijg ik de taak om structuur te geven aan deze ambitie door middel van het Valente-programma ‘Eerst een Thuis’.

26 maart: kick-off programma ‘Eerst een Thuis’

Door gebruik te maken van bestaande werkgroepen en nieuwe werkgroepen op te starten, hopen wij een brede invulling te geven aan het Nationaal Actieplan. Om hier een actieve (door)start aan te geven, vindt er op dinsdag 26 maart 2024 een kick-off plaats bij de Tussenvoorziening in Utrecht met de volgende werkgroepen: Preventie & Bestaanszekerheid, Aandachtsgroepen (LHBTIQ+, EU-migranten, Economisch daklozen), Kwaliteit en de werkgroep Wonen. Deze groepen komen voort uit de actielijnen in het Actieplan.

Het doel van de middag is om van elkaar te weten wat de doelstellingen zijn voor 2024 en samenwerking tussen de werkgroepen te bevorderen. Op basis van de behoeften van de diverse werkgroepen zullen we deze vanuit Valente zowel beleidsmatig als projectmatig gaan ondersteunen. Dit kan leiden tot concrete uitkomsten zoals een handreiking, maar ook in de sfeer van een campagne of actiegericht congres.

Werk je bij een van de Valente-leden en wil je je aanmelden voor de kick-off of meer weten? Neem dan contact op met mij.’

Meer weten over Valente, het Actieplan en dakloosheid?

Contact hierover?

Quinten de Coo

programmamanager Eerst een Thuis

quinten.decoo@valente.nl

Thema’s

Programma Eerst een Thuis

Meer informatieover Quinten de Coo