Spring naar content

Vernieuwde infographic ‘Benarde inkomenspositie alleenstaande jongeren’

23 mei 2022

Uit herhaald onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenspositie van zelfstandig wonende jongeren nog steeds zeer zorgwekkend is. Om die reden komt Humanitas Onder Dak met een actuele versie van een eerder gepubliceerde infographic die dieper ingaat op deze problematiek.

Humanitas Onder Dak publiceert een vernieuwde versie van hun infographic omtrent de benarde inkomenspositie van alleenstaande jongeren. De infographic in 2020 kwam voort uit een onderzoek naar de inkomenspositie van verschillende groepen dat het Nibud uitvoerde voor de gemeente Enschede. Dit onderzoek is in november 2021 herhaald.

Financiële problemen belemmeren jongeren in hun ontwikkeling. Verhalen van jongeren in opvangvoorzieningen, die aangeven moeilijk rond te komen en vervolgens schulden (dreigen te) maken, behoren voor de medewerkers van Humanitas Onder Dak tot de dagelijkse praktijk.

En deze dagelijkse praktijk ziet Humanitas Onder Dak terug in de uitkomsten van het Nibud onderzoek van 2021. In het onderzoek wordt nogmaals zeer duidelijk dat jongvolwassenen niet in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder maandelijks tekort te komen; of ze nu studeren, een bijstandsuitkering ontvangen of een minimumloon verdienen. Als jongeren niet kunnen terugvallen op een vangnet, zullen ze schulden opbouwen.

Enschede vult de bijstand aan

Het grote verschil met 2020 is nu dat de gemeente Enschede sinds juli 2021 nieuwe beleidsregels toepast bij 18- tot 21-jarigen met een bijstandsuitkering. De jongerennorm wordt voor deze groep aangevuld tot de reguliere norm of tot het netto minimumjeugdloon (exclusief vakantietoeslag). Door deze aanvulling van €559,- per maand is het tekort van de zelfstandig wonende 18-jarige met een bijstandsuitkering aanzienlijk teruggebracht.

Wie volgt?!

Humanitas Onder Dak ervaart dat deze aanvulling de Enschedese jongeren weer perspectief geeft. Er ontstaat rust en ruimte om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en om weer mee te doen in de samenleving. Het zou mooi zijn als dit goede voorbeeld navolging krijgt in de rest van Nederland.

Hoewel de infographic uitgaat van een onderzoek dat is verricht voor de gemeente Enschede, verneemt Humanitas Onder Dak dat de problematiek onder jongeren in de opvang wordt herkend door het hele land.