Spring naar content

Vul de enquête in over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

23 januari 2020

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk een enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten.

Doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om conclusies te kunnen trekken over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

We willen u vragen om deze enquête in te vullen. We hopen dat veel mensen binnen uw gemeente of zorgorganisatie, met verschillende functies, deze enquête in willen vullen. U mag deze enquête doorsturen aan uw collega’s. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De enquête is in te vullen tot 20 februari.

Naar de Enquête

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de resultaten vindt medio april/mei plaats, onder andere via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als opdracht het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (Actiz, VGN, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein. De enquête wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg, een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector.

Vragen?

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein beschikt over regioadviseurs die uw organisatie kunnen ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op het gebied van administratieve lasten. U kunt met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak.