Spring naar content

WBTR: nieuwe regels voor bestuur en toezicht van rechtspersonen

11 juni 2021

Stichtingen en verenigingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het betreft een wijziging van het Burgerlijk Wetboek met o.a. een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden en er worden stevigere kaders voor mogelijke tegenstrijdige belangen, belet en ontstentenis gegeven van bestuurders en toezichthouders gegeven.

Op de website van de Kamer van Koophandel wordt op overzichtelijke wijze uitgelegd wat de wijzigingen inhouden en wat er van je wordt verwacht om te doen.

Ter geruststelling: de meeste zorginstellingen die gecontracteerde zorg leveren aan gemeenten en/of het Rijk voldoen reeds aan deze regelgeving omdat door deze contractpartners en via de governance code aan de statuten al hoge eisen worden gesteld.

Verder betekent de inwerkingtreding op 1 juli 2021 a.s. gelukkig dit niet dat vóór die datum de statuten gewijzigd moeten worden. De wetgever verlangt niet dat vanwege deze wetswijziging elke rechtspersoon in Nederland naar de notaris gaat, maar wel dat indien de statuten nog niet voldoen aan de nieuwe wet, dit bij de eerstvolgende statutenwijziging wordt gerepareerd.

Wil je zonder al te veel inspanningen zeker weten of je aan de regelgeving voldoet, dan is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de (betaalde!) dienstverlening via het platform wbtr.nl. Via Sociaal Werk Nederland, de vereniging voor sociaal werk waarbij ook Valente is aangesloten en waar o.a. wordt gewerkt aan de cao sociaal werk, is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief het stappenplan te doorlopen en een beroep te doen op de juridisch helpdesk.

Alle lidorganisaties die werken met de cao sociaal werk kunnen van deze kortingscode gebruik maken.

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Aart-Jan Dingemanse, beleidsadviseur inkoop & aanbesteden, via aartjan.dingemanse@valente.nl.