Spring naar content

Website Ervaringskennisplein live: vind makkelijk informatie over ervaringskennis en -deskundigheid

06 februari 2024

Deze maand lanceren vier organisaties de website www.ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en duiden van informatie over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ook kunnen ze via de al eerder gelanceerde Helpdesk Ervaringsdeskundigheid ondersteuning krijgen bij het zoeken, vinden of duiden van informatie over deze onderwerpen.

Het Ervaringskennisplein bundelt betrouwbare informatie over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en maakt die toegankelijk voor iedereen. Dat is hard nodig, want de inzet van ervaringsdeskundigen neemt toe en het beroep van ervaringsdeskundige wordt steeds meer geprofessionaliseerd. Informatie over ervaringsdeskundigheid is momenteel nog versnipperd en daarom lastig te vinden.

Het Ervaringskennisplein is het resultaat van samenwerking tussen de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Valente, MIND en Movisie.

Helpdesk

De helpdesk van het Ervaringskennisplein brengt je in contact met mensen die veel weten over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en die kunnen ondersteunen bij het zoeken, vinden of duiden van informatie. Ze kunnen informatie geven, of toelichting geven bij onduidelijkheden rond ervaringskennis. Iedereen kan er met vragen terecht: hulpverleners, ervaringsdeskundigen zelf, cliëntenorganisaties, maar ook gemeenten, teammanagers, onderzoekers of andere geïnteresseerden.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringskennis is, naast praktijkkennis en wetenschappelijke kennis een belangrijke kennisbron, waarvan de waarde steeds breder wordt erkend. Ervaringskennis wordt verkregen door ondervinding, die heeft geleid tot inzicht en betekenis. Wanneer ervaringskennis is verrijkt met ervaringskennis van anderen, spreken we over collectieve ervaringskennis. Ervaringsdeskundigen zetten hun collectieve ervaringskennis steeds vaker in. Daarbij maken ze gebruik van competenties die ze opdoen door training, opleiding en praktijkervaring.  Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker en breder ingezet. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van huiselijk geweld of bij het meedenken over het omgaan met ‘opgroeien in armoede’.

Contact hierover?

Alieke Geerds

beleidsadviseur ervaringsdeskundigheid

alieke.geerds@valente.nl

06 10585612

Thema’s

ervaringskennis en -deskundigheid

Meer informatieover Alieke Geerds