Spring naar content

Website Kwaliteitskader Forensische Zorg is live

24 januari 2023

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft de website voor het Kwaliteitskader Forensische Zorg gelanceerd! Deze website helpt de forensische sector bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ en biedt zowel bestuurders als professionals praktische handvatten en inspiratie om met de invoering en uitvoering van het Kwaliteitskader FZ aan de slag te gaan.

Het Kwaliteitskader FZ is ontwikkeld door én voor alle betrokkenen binnen de forensische zorg. Het is een gedeelde visie over wat goede forensische zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het brengt houvast en duidelijkheid binnen het forensische werkveld voor zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten en hun naasten en DJI.

Inspiratie voor implementatie Kwaliteitskader FZ
In het Kwaliteitskader FZ hebben programma’s, standaarden en richtlijnen die zijn ontwikkeld om kwalitatief hoogwaardige forensische zorg te bieden, een plek gekregen. Op de website van het Kwaliteitskader FZ heeft het EFP de resultaten allemaal samengebracht in de vorm van best practices en hulpmiddelen. Deze goede voorbeelden bieden bestuurders en zorgprofessionals inspiratie om volgens het Kwaliteitskader FZ te werken. Ook worden zij opgeroepen om hun eigen best practices te delen. Op deze manier helpen organisaties en professionals elkaar verder. Naast de best practices geeft de website uitleg over het kader, de achtergrond ervan en hoe ermee aan de slag te gaan. Verder is het kader zelf in verschillende vormen op de website te vinden en worden bezoekers op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten. Het EFP geeft ook een nieuwsbrief uit, waarvoor geïnteresseerden zich via de website kunnen aanmelden.

Met vertrouwen aan de slag met implementatie
Het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg (BO FZ) is opdrachtgever van de uitvoering van het Kwaliteitskader FZ. Het EFP is als onafhankelijke partij verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het kader. Wouter Dronkers, plaatsvervangend directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid van het ministerie van J&V: ‘Het BO FZ is verheugd met de inwerkingtreding van het Kwaliteitskader FZ. Dit is een mijlpaal voor de hele sector. Het BO FZ heeft het kader in beheer gegeven aan het EFP en ziet met vertrouwen de uitwerking tegemoet.’ Directeur Gijs Bakkum van het EFP is blij met het vertrouwen. ‘Het Kwaliteitskader FZ sluit nauw aan bij onze missie om het forensische veld te helpen de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen om zo maatschappelijke veiligheid te vergroten. We zetten onze kennis en onze ervaring dan ook graag in bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. Deze website gaat daar zeker bij helpen!’.

Rol EFP, DJI en sector
Organisaties moeten zelf met de invoering én uitvoering van het kader aan de slag. Het EFP levert en deelt daarvoor kennis die daarbij helpt. Het EFP volgt ook de doorontwikkeling van het kader. DJI kijkt of de implementatie van het kader binnen organisaties vordert en heeft samen met het veld per jaar een aantal thema’s vastgesteld die onderdeel worden van het inkoopgesprek. Dit helpt om het Kwaliteitskader FZ geleidelijk in te voeren. Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van dit kader. Het is de bedoeling dat de sector eind 2028 volledig werkt volgens het Kwaliteitskader FZ.

Wilt u meer informatie over het kwaliteitskader? Neem dan contact op met Yaela Mulder, projectcoördinator bij het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) via 030 29 100 10 of stuur een e-mail naar info@kwaliteitskaderfz.nl.