Spring naar content

Wetsvoorstel “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”

06 mei 2021

Op 22 april werd door het ministerie van VWS het wetsvoorstel “Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015” ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel beoogt:

  • De uitvoeringslasten van aanbesteden te beperken door het EMVI (= economisch meest voordelige inschrijving) vereiste uit de Jeugdwet en de WMO 2015 te schrappen.
  • Een basis te geven om net als in de WMO ook in het domein van de Jeugdwet reële prijzen te hanteren (hiertoe dient dan nog een AmvB te worden opgesteld).
  • Een basis te geven voor het vastleggen van regels die continuïteit van opdrachtverlening of subsidiëring borgen. (Deze regels dienen dan nog lokaal te worden opgesteld)

Met het schrappen van het EMVI-vereiste uit de Jeugdwet en de WMO 2015 wordt een drempel weggenomen die tot dusver in de weg stond aan het gebruik van de regeling ‘vereenvoudigd aanbesteden’. Het wordt voor gemeenten nu eenvoudiger en meer lonend om aan te besteden op grond van een SAS-procedure, omdat het ‘zwaarste’ deel van een aanbestedingsprocedure, te weten het opstellen van een inschrijvingsprotocol en de gunningscriteria aan de zijde van de gemeente en het opstellen van een daarop afgestemde offerte bij de zorgpartijen, kan worden overgeslagen.

Bij de internetconsultatie van dit wetsvoorstel, in voorjaar 2020, heeft Valente samen met andere brancheorganisaties een reactie gegeven. Deze reactie is hier te vinden. De standpunten zoals weergegeven in deze reactie zijn ook bij het nu ingediende voorstel nog van toepassing:

  • Alleen wanneer gemeenten na het schrappen van het EMVI-vereiste ook echt de aanbestedingsprocedures vereenvoudigen kan deze regeling verschil maken. Zodra dit voorstel is aangenomen is het daarom van belang dat zorgaanbieders lokaal informeren of en wanneer er gebruik gemaakt zal worden van de nieuwe mogelijkheden.
  • Langjarige contracten bevorderen de continuïteit van zorg, kwaliteit, innovatie, regionale samenwerking en aantrekkelijk werkgeverschap. Het is goed dat het wetsvoorstel daar aandacht aan besteedt maar ook hier geldt dat gemeenten aan zet zijn om dit vast te leggen en in praktijk te brengen.

Inmiddels heeft ook de Raad van State advies uitgebracht en is het voorstel gereed voor debat in de Tweede Kamer. Hoewel het kabinet formeel demissionair is, kan de behandeling van dit wetsvoorstel vooralsnog doorgaan.

Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is goedgekeurd moet ook de Eerste Kamer het nog goedkeuren. Tot die tijd blijft de wet rond aanbesteden van kracht zoals we hem nu kennen.

Neem voor meer informatie contact op met Aart-Jan Dingemanse via aartjan.dingemanse@valente.nl.