Spring naar content

WMO-abonnementstarief 2020

26 september 2019

Het Ministerie van VWS, Het Ketenbureau i-Sociaal domein en Het CAK hebben een factsheet uitgebracht over het abonnementstarief voor eigen bijdrage WMO 2020. Op deze factsheet vind je de voor aanbieders relevante informatie.

De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
Zorgaanbieders leveren per 1 januari 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK; gegevensuitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK. De facturering gaat over van 13 perioden van 4 weken naar 12 maandelijkse perioden per jaar.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen (tonny.vanhensbergen@valente.nl).