Spring naar content
Het ministerie van VWS heeft € 12.750.000 ter beschikking gesteld om daarmee 255 zorgorganisaties een bedrag van € 50.000 subsidie...
In opdracht van de VNG en VWS ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo zorg....
Het vragenuurtje is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de implementatie van de FZ821, FZ823 en FZ825 berichten in...
Het vragenuurtje is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de implementatie van de FZ821, FZ823 en FZ825 berichten in...
Op 3 mei is Rens Raemakers op werkbezoek geweest bij lidorganisatie Moveoo. Er is een bezoek gebracht aan de locatie...
In de forensische zorg zijn twee pilotregio's (Amsterdam en regio Oost) aan de slag met trajectindicaties. Het doel is om...
Op 31 maart 2022 vindt het commissiedebat plaats over ouderenzorg en over de Wmo2015. Staatssecretaris van Ooijen is verantwoordelijk voor...
Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens...
Het afgelopen jaar is samen met betrokken organisaties in de forensische zorg hard gewerkt aan een handreiking over informatie-uitwisseling in de...
Aanbieders en gemeenten vinden op deze Vindplaats informatie om het inkoop- dan wel verkoopproces in het sociaal domein te verbeteren...