Spring naar content
De divisie ForZo/JJI voert momenteel de aanbestedingsprocedure Overige Forensische Zorg (OFZ) inclusief Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 uit voor het contracteren van...
De bijeenkomst draait om het thema ‘datakwaliteit in de FZ-keten’, en kent daarbinnen een focus op de implementatie van het...
In november 2022 heeft de ALV van Valente ingestemd met de deelname aan de Geschillencommissie Sociaal Domein. Geschillen tussen zorgaanbieders...
Dit artikel is overgenomen van Sociaal Werk Nederland. Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen...
Het ministerie van VWS heeft € 12.750.000 ter beschikking gesteld om daarmee 255 zorgorganisaties een bedrag van € 50.000 subsidie...
In opdracht van de VNG en VWS ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo zorg....
Op 3 mei is Rens Raemakers op werkbezoek geweest bij lidorganisatie Moveoo. Er is een bezoek gebracht aan de locatie...
In de forensische zorg zijn twee pilotregio's (Amsterdam en regio Oost) aan de slag met trajectindicaties. Het doel is om...
Op 31 maart 2022 vindt het commissiedebat plaats over ouderenzorg en over de Wmo2015. Staatssecretaris van Ooijen is verantwoordelijk voor...
Vanaf 1 juli 2021 wordt de standaard voor een digitaal plaatsingsbesluit geleidelijk aan in gebruik genomen. Dit betekent dat gegevens...