Spring naar content

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed opnieuw open per 3 juni 2024

01 maart 2024

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om je conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. Je kunt je aanvraag indienen vanaf 3 juni 2024.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Daarmee hopen ze dat loting niet nodig is.

Publicatie gewijzigde regeling
De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant. 

Staatscourant 2024, 5509 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. Je vindt de laatste maatregelenlijst hier: Maatregelenlijst-DUMAVA-2024.pdf (rvo.nl)

Webinar 21 maart 2024
Op 21 maart organiseert het RVO een webinar om je te informeren over het aanvraagproces. Je kunt je hier aanmelden : Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) 

Contact hierover?

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers