Spring naar content

Bestaanszekerheid & toegang tot het systeem

Toegang tot zorg, een integrale aanpak en een systeem dat wel of niet werkt. Het klinkt organisatorisch maar het zijn mensen – veel mensen – die er de grote effecten van merken in hun dagelijks leven. Als het niet werkt, kan het mensenlevens verwoesten. Waar oplossingen worden bedacht en het wel werkt, zien we mooie dingen als herstel, participatie en mensen die opbloeien. Op deze pagina zie je hoe Valente en haar leden werken aan bestaanszekerheid en verbetering van het systeem.

Bestaanszekerheid gaat eerst en vooral over het zorgen voor een goede basis om zoveel mogelijk te voorkomen dat iemand opvang, begeleiding en zorg nodig heeft. Preventie en de randvoorwaarden op orde, om in jargon te spreken. Maar het gaat ook om ruimte voor ontplooiing, aandacht voor herstel als iemand toch in de opvang komt en focus op iemands mogelijkheden in plaats van de beperkingen van het systeem. Een dubbeltje moet een kwartje kunnen worden.

Gerelateerde kennisbankitems

Verhalen over bestaanszekerheid & het systeem

Vallen tussen wal en schip, bekneld raken in het systeem, versnipperde financiering. Lees de verhalen van mensen die te maken kregen met problemen in het systeem of juist een goede aanpak vonden.

Tips & tools

Materialen van derden die inzicht geven in systeemproblemen én handvatten om ze aan te pakken.

In de media

Meer hierover?

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers