Spring naar content

Dossier: doordecentralisatie en woonplaatsbeginsel

Op deze pagina bundelen we zo veel mogelijk content rondom doordecentralisatie en het woonplaatsbeginsel om het onderwerp én ons standpunt erover te verduidelijken.

Nu actueel: Commissie VWS verklaart hervorming beschermd wonen controversieel

Achtergrond

In 2015 is de inhoudelijke beweging voor sociale inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, zoals omschreven door de Commissie Toekomst Beschermd Wonen, door de sector breed omarmd. De commissie benaderde ‘beschermde woonvormen’ vooral vanuit burgerschap, waarbij wonen een grondrecht is en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie.
Voor wie dat nodig heeft, worden ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie ingezet. Daarmee past dit advies in een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling om expertise naar hulpvragers te brengen in plaats van hen naar de expertise te verwijzen. Deze beweging versterkt wat de leden van Valente in de praktijk al doen en recentelijk bekrachtigd is in de zorgvisie Community Next: actief in de samenleving, gericht op preventie en community.

Het Rijk en de gemeenten stellen dat voor deze beweging een doordecentralisatie nodig is, waaronder de invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel. Doordecentralisatie is een ingewikkeld onderwerp met grote gevolgen voor onder meer gemeenten, onze leden en hun cliënten.

Hoe zit het precies?

Doordecentralisatie: wat is het, om wie gaat het, wat is er nodig – en: zijn er alternatieven denkbaar?

Bekijk de infosheet van Valente en je weet het!

Doordecentralisatie, verdeelmodel en woonplaatsbeginsel

Hoe hangen het verdeelmodel en woonplaatsbeginsel samen? Wat zijn de consequenties? Kan het een zonder het ander? Valente maakte er een artikel over en een heldere visual.

Standpunten Valente over doordecentralisatie

Valente wil het woonplaatsbeginsel niet:
iedereen moet overal toegang hebben tot zorg.

Een objectief verdeelmodel kan, maar alleen als:
• We zeker weten dat gemeenten genoeg geld hebben om BW te kunnen betalen, en dat ook gaan doen.
• Het verdeelmodel moet zorgvuldig worden ingevoerd: eerst opbouwen, dan afbouwen.
• Regionale samenwerking om genoeg BW-plaatsen overeind te houden is cruciaal: moet wettelijk verplicht worden.

Doordecentralisatie in onze kennisbank

Nieuws van Valente over doordecentralisatie

Informatiebronnen over doordecentralisatie

Doordecentralisatie in de media

Werkveld in de community

Elke maand vertellen Valente-leden over de belangrijkste pijlers in het werkveld van Beschermd Wonen & Begeleiding en hoe ze dat invullen in de praktijk. Dit doen ze vanuit de zorgvisie Community Next: actief in de samenleving, gericht op preventie en community.

Meer informatie over dit onderwerp:

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink