Spring naar content

Werkveld BW&B: ‘Meedoen geeft zingeving en het gevoel ertoe te doen’

06 maart 2023

Dit artikel is geschreven door een van de leden van Valente: Greetje Roelofs van RIBW Nijmegen & Rivierenland

Elke maand vertellen we over de belangrijkste pijlers in ons werkveld en hoe we dat invullen in de praktijk. Deze maand lees je meer over ‘Echt meedoen’. Want meedoen in de maatschappij kan voor iemand met een psychische kwetsbaarheid soms een flinke uitdaging zijn. Aan het woord zijn: Caroline Truijens, bestuurder RIBW Nijmegen & Rivierenland, IPS-begeleiders van deze RIBW, cliënten Robert (RIBW N&R) & René (Stoed) en Esther die in samenwerking met Jados werkte aan inclusieve werving.  

Caroline Truijens, bestuurder RIBW Nijmegen & Rivierenland

‘De verschillende organisaties werkzaam in ons werkveld Begeleid Wonen en Begeleiding (BW&B) zijn vaak echte verbinders tussen mens en maatschappij. We streven allemaal naar sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Dat meedoen geeft zingeving en het gevoel ertoe te doen’, zegt Caroline.

‘Bij RIBW Nijmegen & Rivierenland vragen wij onze begeleiders om proactief met hun cliënt mee te denken en meedoen mogelijk te maken. Zeker waar cliënten dat niet alleen kunnen. Zo ondersteunen we bij het aanleren van vaardigheden en het krijgen van vertrouwen.’ Er zijn verschillende manieren om hierin te ondersteunen: ‘Wij werken onder andere met de succesvolle aanpak Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hiermee worden mensen met een psychische kwetsbaarheid geholpen in het vinden en behouden van betaald werk.’

IPS-trajectbegeleiders Anouk & Danny van RIBW Nijmegen & Rivierenland

‘Ik begeleid mensen naar regulier werk’, vertelt Anouk. ‘Daarbij kijken we samen wat haalbaar is. Werk geeft mensen voldoening en zelfvertrouwen. Veel deelnemers kennen teleurstellingen, verlies van netwerk en moeten accepteren dat dingen anders gaan. Als het lukt om te werken, is dat een mooie stap. Het is betekenisvol en biedt perspectief.’

Collega Danny merkte in zijn eerdere werk als woonbegeleider dat werken een belangrijk onderdeel is voor mensen in de ggz die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ‘De drempel om werk te zoeken is hoog en ze weten niet altijd waar hun talenten liggen. Veel deelnemers willen graag werken en ik help ze daar graag bij. Voor deelnemers is het fijn om via IPS een plek in de samenleving te krijgen, ondanks hun rugzak. Waardering krijgen voor wie ze zijn, eigen regie hebben over de financiën, minder afhankelijk zijn en regelmaat en ritme vinden.’

Binnen IPS-trajectbegeleiding staat samenwerking centraal. Anouk en Danny stemmen af met de zorg en de diverse instanties, bemiddelen, bespreken op de werkvloer hoe het gaat en houden evaluatiegesprekken, als de deelnemer en de werkgever dat prettig vinden. De begeleiding is altijd maatwerk, afgestemd op de deelnemer. Ook zijn zij een vangnet als het niet zo goed gaat met iemand. Iemand kan bijvoorbeeld te hard van stapel lopen of moeite hebben om de balans te vinden en houden. Danny: ‘Het mooiste is om een deelnemer met plezier naar het werk te zien gaan. Daar doe ik het voor. Terugkijkend naar waar iemand vandaan komt, is dat fantastisch. Ik krijg daar energie van.’

Werk geeft perspectief voor Robert

Robert is depressief geweest en slikt daarvoor medicatie. Hij woont zelfstandig met ambulante begeleiding. ‘In 2018 ben ik gaan onderzoeken wat ik wil. Mijn begeleider stelde voor om weer wat meer mee te doen in de maatschappij en te proberen een baan te zoeken. Ik had op dat moment weinig structuur en ritme en dat was niet goed voor me. Samen zijn we op zoek gegaan naar wat past en wat werkt. Met zicht op een baan kreeg ik weer een doel.’

Voordat Robert werkte ging hij verjaardagsfeestjes bij familie steeds vaker uit de weg. ‘Je krijgt dan altijd de vraag wat je doet en ‘niets’ is geen leuk antwoord. Ik weet nu wat ik kan en wil ik dit voorlopig volhouden. Stabiel blijven, dat is plan één. Daarna kan ik het rustig opbouwen. Ik ben trotser op mezelf. Ik doe wat in de samenleving en dat is beter dan niets. Het is misschien geen fulltime baan, maar ik ben niet nutteloos. Het geeft een boost aan mijn zelfvertrouwen.’

> Lees het hele verhaal van Robert op de website van de RIBW Nijmegen & Rivierenland.

René is vrijwilliger bij Stoed

Ook René vond weer perspectief na een scheiding en een reeks vervelende gebeurtenissen die veel impact op hem hadden. Na een tijd wonen op een groep verhuisde hij naar een eigen appartement bij Beschermd Wonen. Daarnaast werkt René als vrijwilliger bij de facilitaire dienst van Stoed. ‘Het contact met mensen en alle taken die ik mag doen vind ik erg leuk. Ook maak ik met iedereen een praatje.’ Daarnaast is René lid van de cliëntenraad en kookt hij iedere vrijdag voor zijn medebewoners, zo’n acht tot tien mensen. Hij is regelmatig in de sportschool te vinden en fietst graag.

> Wil je meer weten over René? Lees dan verder op de website van Stoed.

Afstudeerder Esther & Jados

Echt meedoen voor iedereen triggerde ook Esther Pattipeilohy. Zij studeerde onlangs af in Industrial Design, aan de Technische Universiteit Eindhoven, met een ontwerpvisie op het inclusiever maken van wervingsprocessen, specifiek gericht op mensen met autisme. Want ook deze doelgroep moet kunnen meedoen en werving kan hier beter op worden ingericht.

‘Ik wist al snel dat ik wilde werken met mensen met autisme. Maar die samenwerking met cliënten moest ik zelf regelen.’ Werkcoach van Jados Saskia van Buuren hielp hierbij. ‘Ik ben erg blij dat Jados hier zo makkelijk in te vinden was. De samenwerking met Saskia verliep heel soepel.’ De inspanning van Esther werd beloond. Ze studeerde af met een prachtige 9!

> Wil je meer weten over het afstudeerproject van Esther en haar samenwerking met Jados? Lees dan verder op de website van Jados

Over Beschermd Wonen & Begeleiding
Ruim 200.000 volwassenen maken in Nederland gebruik van de zorg die het werkveld Begeleid Wonen en Begeleiding (BW&B) biedt. Het gaat vaak om langdurige zorg en begeleiding (soms in een zorgwoning maar meestal thuis) om op alle leefgebieden mee te kunnen doen in de samenleving (denk aan hulp bij administratie, werk, gezondheid of sociale relaties). De zorg van BW&B is maatwerk, er wordt precies geboden wat de cliënt nodig heeft en dat brengt meer zelfstandigheid en vooral kwaliteit van leven.

Lees ook in deze serie: ‘Destigmatisering vraagt om een kritische geest, om constante zelfreflectie’

Contact hierover?

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink