Spring naar content

Dossier: ervaringsdeskundigheid

Doelstelling Valente: “In 2030 heeft ervaringsdeskundigheid een volwaardige en professionele rol in de hulpverlening en methodische zelfhulp en wordt deze benut in het maken van beleid.” Valente vindt de inzet van ervaringsdeskundigheid noodzakelijk voor het bieden van kwalitatief goede herstelondersteunende zorg.  

Deze dossierpagina is samengesteld om organisaties te ondersteunen bij hun zoektocht naar een passende inbedding van ervaringsdeskundigheid binnen de zorg en/of ondersteuning die zij bieden. 

Ervaringskennisplein

Nieuws van Valente over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid in onze kennisbank

Informatie over de implementatie van ervaringsdeskundigheid

Kwaliteitssysteem Ervaringsdeskundigheid (KvE)

Dit kwaliteitssysteem is gericht op het professionaliseren en borgen van de kwaliteit van de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen bij het bieden van goede zorg.

Het KvE is ontwikkeld door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en hogeschool Windesheim en werd in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en andere zorgprofessionals, cliënten en naasten, zorgaanbieders/werkgevers, opleiders en financiers (zorgverzekeraars, gemeenten) uitgevoerd.

Hieronder vind je relevante documenten rondom het KvE:

Podcasts over ervaringsdeskundigheid

Meer informatie over dit onderwerp:

Alieke Geerds

beleidsadviseur ervaringsdeskundigheid

alieke.geerds@valente.nl

06 10585612

Thema’s

ervaringskennis en -deskundigheid

Meer informatieover Alieke Geerds