Spring naar content

Wilma Boevink

Wilma Boevink

zzp’er – onderzoeker

wilma.boevink@valente.nl

06 57937358

Thema’s

landelijke onderzoeksagenda, ervaringskennis

LinkedIn

Wilma stelt zich voor

Wat doe je bij Valente? Wat zit er in je portefeuille? Waar kunnen leden en derden je voor benaderen?

Sinds februari 2022 ben ik op zzp-basis verbonden aan Valente onderzoeker. In 2022 heb ik geïnventariseerd wat de lid-organisaties doen aan onderzoek om processen van hun cliënten te monitoren. Daarnaast sprokkelde ik hun inspanningen bij elkaar om feedback van cliënten op (de kwaliteit van) het hulpaanbod te verzamelen.
Per 2023 werk ik in dezelfde constructie aan het vervolg: kunnen we in een pilot leren hoe de branche zinvol en van waarde voor alle betrokkenen op enkele indicatoren informatie kan verzamelen over hoe het cliënten vergaat? En: kunnen leden onderling leren hoe ze langs innovatieve weg hun aanbod nog beter op de vraag kunnen laten aansluiten op aangeven van hun clientèle?
Daarnaast neem ik in 2023 een deel van het dossier ervaringsdeskundigheid onder mijn hoede: ik zorg dat de kennis daarover meer bekend wordt bij de Valente-leden en zet hun vragen daarover weer om naar de juiste partners in het veld bij wie antwoorden gevonden kunnen worden.
Tenslotte verwerk ik de resultaten van een uitvraag naar hoe het in de praktijk staat met respectievelijk de gebruikmaking van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen bij de achterban van Valente. Via Valente ben op ik voorgaande werkzaamheden te bevragen.

Wat deed je voordat je bij Valente werkte?

Voordat ik een verbintenis met Valente aanging, zat ik vijf jaar onder een steen vanwege rouw als weduwe en veel verlies als gevolg daarvan in mijn gezin. Daarover schreef ik mijn eerste blog voor Valente: Blog Wilma Boevink: Op afstand betrokken (valente.nl). Mijn oudste kind verblijft sinds de dood van zijn vader in de chronische psychiatrie, hetgeen nog een groot verlies is.

Voor mijn weduwe-schap werkte ik dertig jaar bij het Trimbos-instituut, waar ik de kans kreeg de herstelbeweging te entameren en vervolgens ook de fundering te maken voor ervaringskennis en -kunde. Begin deze eeuw richtte ik het HEE-team op (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid), het eerste landelijke team van ervaringsdeskundigen op grond van hun herstelervaringen (zie: Gekkenwerk – YouTube). Dit team waaierde uit en plantte overal zaadjes voor een mooi vervolg (zie:HEE-activiteiten – Trimbos-instituut).

In 2017 promoveerde ik op Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met ernstig psychisch lijden (link naar proefschrift: Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen – Trimbos-instituut).

In de tijd daarna blies ik de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd: Vereniging van Ervaringsdeskundigen (vved.org) nieuw leven in en raakten we verzeild in professionaliseringstendensen en -eisen die tot veel moois hebben geleid, maar ook kritische navolging behoeven.

Heb je naast je werk bij Valente nog andere functies?

Naast Valente heb ik werk voor andere opdrachtgevers, zoals in het kader van het grote ZonMw-programma om ‘onbegrepen gedrag’ niet alleen toe te schrijven aan individuen, maar er een gezamenlijk thema van te maken. Onbegrepen gedrag van één persoon betekent dat er veel mensen zijn of: omheen staan, die dat gedrag niet begrijpen. Daar werk ik in de regio Utrecht aan mee. Voorts heb ik allerlei trainingen en cursussen onder mijn hoede op verzoek van opdrachtgevers en krijg ik verzoeken vanuit ggz en de sociale sector om te adviseren over de implementatie van herstelsteun en ervaringsdeskundigheid.

Wat zouden mensen écht moeten weten over jouw portefeuille?

Ik ben geen voorstander van onderzoek om onderzoek, maar wel van toegepaste wetenschappen waar de praktijk voordeel van kan hebben als de onderzoeksvragen uit die praktijk voortkomen. En dan nog moet je goed kunnen uitleggen aan cliënten waarom ze aan een onderzoek zouden meedoen, wat het henzelf oplevert en of er een vergoeding tegenover staat. Waarom zouden zij tijd investeren in het invullen van vragenlijsten, waar hun hoofd helemaal niet naar staat, als ze er zelf niets aan hebben? Dat geldt evenzeer voor hulpverleners met hun toch al overvolle agenda’s.

Tegelijkertijd vind ik dat de Valente-branche trots mag zijn op al dat werk dat wordt verzet om lijden te verhelpen, lijden dat toch veelal wordt veroorzaakt door sociaal-maatschappelijke omstandigheden. En dat die trots zich mag vertalen in laten zien wat ze effectief doen, ook op landelijk en politiek niveau, door middel van onderzoek.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik loop graag elke dag een grote ronde in ‘mijn’ bos, dat eigenlijk van Staatsbosbeheer is, maar waar ik meen voor te moeten zorgen, door aan ze door te geven wat aandacht behoeft. Een stroper, een uitgezette tamme ree, een dakloze meneer die ervoor kiest in het bos te bivakkeren, brandjes, gedumpt afval en zo meer. In mijn bos staat op een bijzondere plek een gedenkbank voor mijn Frank. Daar zit ik, als het even kan, met de honden die er hun dingen doen. De eerste jaren heb ik er zitten huilen. Nu de rouw voorbij is, is het voor mij een vredige plek.

Als je die hebt: welke uitspraak motiveert of inspireert jou?

‘Something inside so strong’, een uitspraak vol hoop, trots en kracht, maar ook de titel van een prachtig lied van Labi Siffre.

Nieuws uit de portefeuille van Wilma Boevink

Kennisbankitems uit de portefeuille van Wilma Boevink

Het hele team van Valente vind je op de medewerkerspagina.