Spring naar content
Vanwege de behoefte aan een duidelijk overzicht van financieringsmogelijkheden voor laagdrempelige steunpunten heeft VWS in samenwerking met de VNG het...
Valente neemt deel aan de landelijke IZA-werkgroep laagdrempelige steunpunten. Eind vorig jaar organiseerde de werkgroep een vragen(anderhalf)uurtje over de in...
Ruimte voor maatschappelijk en persoonlijk herstel op je eigen tempo en in wederkerigheid met anderen, is een gelijkwaardige waarde náást...
In het IZA is afgesproken dat de regio samenwerkingsafspraken maakt tussen het sociaal domein, huisartsen de ggz voor mensen met...
VA23-076-Commissiedebat-Integraal-Zorg-Akkoord-op-11-oktober-2023Downloaden
Dossier: Integraal Zorgakkoord Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te...
Op 12 oktober 2022 debatteert de Tweede Kamer met minister Helder over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit brancheorganisatie Valente vragen...
In de Miljoenennota 2023 valt op dat beleid voor kwetsbare doelgroepen in vrouwenopvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang nog steeds...
Het ‘Integraal Zorgakkoord’ kan veel integraler, betogen belangenbehartigers Sociaal Werk Nederland en Valente. De afgelopen week was er veel aandacht...