Spring naar content
Het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking stimuleert de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten. Voor zorgkantoren komt er financiële...
Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg. De beleidsregels voor...