Spring naar content
Het zorglandschap is voortdurend in beweging en de introductie van het nieuwe kwaliteitskader voor woonzorg in de langdurige ggz markeert...
Het kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz is af. Het kader wordt deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland. Zij beoordeelt...
Momenteel werken diverse partijen, waaronder Valente, samen aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskader voor de langdurige ggz. Met de...
Om voor een Wlz-indicatie in aanmerking te komen, moet een cliënt voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. Op regelhulp.nl...
In een speciale databank publiceert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) informatie over aantallen Wlz-indicaties. Je vindt het in de CIZ...
In mei 2023 maakten Valente, de Nederlandse GGZ, Zorginstituut Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Mind en het ministerie...
De zorgbranches stuurden op 25 mei 2023 een noodkreet naar de Tweede kamer, vastgelegd in het manifest 'Opgave zorgvastgoed haalbaar...
Vanaf 1 januari 2021 hebben mensen met een ernstige psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet...
Het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking stimuleert de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten. Voor zorgkantoren komt er financiële...
Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg. De beleidsregels voor...