Spring naar content

Aankondigingsbrief zorg en welzijn Arbozorg

Binnenkort gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een groot aantal organisaties in de sector Zorg en Welzijn controleren op de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract.

De controles zullen o.a. plaats vinden bij kleine en middelgrote organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke opvang en welzijnsorganisaties.

Ook leden van Valente kunnen gecontroleerd worden. Onderstaande aankondigingsbrief van de Nederlandse Arbeidsinspectie informeert over deze controle.