Spring naar content

Eindrapport onderzoek: digitale dimensie van geweld tegen vrouwen

Dit rapport geeft een beeld van wat nodig is om de genoemde GREVIO-aanbeveling omtrent een effectieve aanpak van de digitale dimensie van GTV&HG te implementeren, met daarbij expliciete aandacht voor online vormen van huiselijk geweld, stalking, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Valente, Blijf Groep, Perspektief en SafetyNed werkten mee aan dit onderzoek.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers