Spring naar content

Overzicht onderzoeksveld Valente

Sinds 2020 zet Valente zich in om de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid te versterken middels de landelijke onderzoeksagenda. Ambities: onderzoek stimuleren en een impuls geven aan de samenwerking tussen leden en onderzoekers/kennisinstituten. 

Welke verbindingen zijn er inmiddels allemaal, op welke thema’s? De werkgroep nam het initiatief om een ‘onderzoekslandschapskaart’ te maken. Deze kaart maakt inzichtelijk hoeveel verbindingen er al zijn en inspireert om te kijken naar dwarsverbanden en verdere verdieping. 

De onderzoekslandschapskaart Valente is hieronder te downloaden en bekijken. 

Wil je reageren of heb je vragen? Mail naar max.huber@hvoquerido.nl of essa.reijmers@valente.nl.

Contact hierover?

José Weststrate

beleidsadviseur

jose.weststrate@valente.nl

06 45473686

Thema’s

kwaliteit & onderzoek, participatie, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover José Weststrate