Spring naar content

Berichtenverkeer in de Wmo en Jeugd: bent u klaar voor 2021?

31 augustus 2020

Voor bijna elke financieringsbron is de communicatie tussen de aanbieder en de financier gestandaardiseerd. De standaarden voor de Wet langdurige zorg (iWlz), de Wmo 2015 (iWmo) en de Jeugdwet (iJw) zijn in beheer van het Zorginstituut. Het Zorginstituut tracht deze drie standaarden zoveel mogelijk in lijn met elkaar te houden qua systematiek.

Het berichtenverkeer ondergaat in 2021 voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet veel veranderingen. Als uw organisatie gebruik maakt van het berichtenverkeer in deze domeinen dan doet u er goed aan nu al met de voorbereidingen te beginnen.

Standaard Administratie Protocollen

In mei hebben we u geïnformeerd over de ontwikkeling van de Standaard Administratie Protocollen die passen bij de standaard die in 2021 van kracht zal zijn. Deze protocollen laten goed zien hoe het berichtenverkeer in 2021 is georganiseerd. De protocollen, die de administratieve last verder moeten verlagen, zijn in augustus gepubliceerd. Gerard van Dam (Valente, contactgegevens onderaan) is de producteigenaar.

Toewijzingen

Naast het feit dat administratieve processen veranderen kan het zijn dat u voor het einde van het jaar toewijzingen moet aanpassen omdat deze niet meer passen in de standaard per 1-1-2021. Zo zijn er nog meer aspecten waar u naar moet kijken. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft de meest relevante informatie bij elkaar gezet. Het is belangrijk dat u, uw softwareleverancier en uw gecontracteerde gemeenten op 1-1-2021 zijn voorbereid.

Neem gerust contact op met het Ketenbureau of Valente als er vragen zijn. Het Ketenbureau heeft regioadviseurs die klaar staan om u te helpen.

Een blik in de toekomst

De komende veranderingen per 1-1-2021 zijn groot maar daar blijft het niet bij. Er lopen op dit moment diverse ontwikkelingen die de standaarden beïnvloeden, waaronder:

  1. Meer regie vanuit de gemeente bij de declaraties: Bij het gebruik van het berichtenverkeer moet de aanbieder sinds april 2020 de gemeente informeren dat de zorgverlening is start en (tijdelijk) stopt. Met deze informatie kan de gemeente zicht krijgen op wachtlijsten en wie hulpverlening ontvangt. Een aantal gemeenten heeft als wens deze berichten voorwaardelijk te maken voor de declaratie. Dat wil zeggen dat een declaratie alleen wordt goedgekeurd als er ook een bericht is ontvangen dat de hulpverlening is gestart. Deze koppeling is er nu niet.
  2. Betere integratie met het Wmo-abonnementstarief: De gemeente bepaalt het start- en stopmoment voor de eigen bijdrage van het abonnementstarief Wmo. Dat staat nu op 19 euro per maand. De gemeente moet hiervoor start- en stopberichten sturen naar het CAK. Veel gemeenten maken gebruik van informatie van aanbieders die aangeven wanneer de zorglevering is gestart of gestopt (Startzorg en Stopzorg). In de huidige situatie is gebleken dat het gebruik van de Startzorg en Stopzorg berichten niet consistent en is een slag nodig voor aansluiting met het abonnementstarief.
  3. Rigoureuze systeemverandering: Door ICT-ontwikkelingen, nieuwe privacywetgeving en voortschrijdend inzicht vraagt men zich af of de huidige systematiek van gegevensuitwisseling tussen de aanbieder en financier nog wel past. De stuurgroep i-Sociaal Domein bespreekt dit onderwerp en kan richting geven voor de toekomst. Afgelopen 24 juni is een position paper besproken die gaat over de vernieuwing van de gegevensuitwisseling. In september staat dit onderwerp opnieuw op de agenda.

Neem contact op met Gerard van Dam (gerard.vandam@valente.nl) als u vragen heeft over dit artikel.