Spring naar content

Cliënt in financiële nood? Vraag eens een fonds aan

23 november 2022

Voor bijna iedereen is alles duurder geworden. Dat zien we ook bij onze cliënten. Toch wordt er niet altijd aan de mogelijkheid gedacht een fonds voor individuele noden aan te schrijven.  Een fonds kan helpen maatschappelijk herstel te bevorderen en de noodsituatie te bedaren. Een fonds is in principe het laatste vangnet. Wanneer de cliënt ergens anders nog aanspraak kan maken op een vergoeding moet hij dat eerst proberen. Bijzondere bijstand kan een voorliggende voorzieningen zijn. Kan de cliënt nergens anders terecht voor een vergoeding? Kijk dan eens in onderstaand overzicht.

Dit overzicht is niet volledig; want er zijn ook verschillende regionale fondsen en kerken die hulp bieden. Het is daarom raadzaam om binnen jouw afdeling een specialist fondsen aan te wijzen. De specialist fondsen kan een grote rol spelen in de bewustwording rondom fondsen. Dit fondsenoverzicht is deel van de E-learning ter bevordering van (eigen) regie financiën die begin 2023 online zal komen.

Meer informatie: marthe.riemeijer@valente.nl

Fondsenoverzicht

Algemeen

Stichting Urgente Noden Nederland

Categorie: Bij urgente financiële problemen.

Website: https://www.sunnederland.nl/

Dekkersfonds   

Categorie: Individuele noden & maatschappelijk herstel

Website: www.actioma.nl

Stichting Pape Fonds

Categorie: Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden.

Website: www.papefonds.nl

Nationaal Zakat Fonds

Categorie: Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) biedt financiële impulsen aan Nederlandse moslims met als doel om hen te bekrachtigen op economisch, sociaal en spiritueel vlak.

Website: https://nationaalzakatfonds.nl/

Kinderen en Jongeren

Stichting babyspullen

Categorie: Baby starterspakken voor hulpbehoevende gezinnen

Website: www.stichtingbabyspullen.nl

Nationaal fonds Kinderhulp      

Categorie: Individuele noden & participatie, pepernotenactie.

  • Kinderhulp biedt hulp op de volgende gebieden:
  • Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
  • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
  • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
  • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Website: www.kinderhulp.nl

Stichting leergeld

Categorie:

  • Onderwijs: schoolspullen, computer/laptop of vervoer naar school.
  • Sport: contributie, kleding of andere spullen, die nodig zijn om te sporten.
  • Cultuur: muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: een fiets voor naar school, computer/laptop om huiswerk te kunnen maken of een kledingpas om nieuwe kleding voor de kinderen te kunnen kopen.

Website: www.leergeld.nl

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Categorie: contributie of het lesgeld.

Website:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Sam& voor alle kinderen

Categorie: o.a.schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje.

Website: https://www.samenvoorallekinderen.nl/

Stichting Jarige Job

Categorie: verjaardagsbox voor kind.

Website: https://stichtingjarigejob.nl/

Linda Foundation

Categorie: Aanvragen voor een cadeaupakket voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar die een zelfstandig huishouden voeren.   

Website: https://www.lindafoundation.nl/

Stichting Kansarme Kinderen in Nederland

Categorie: kledingpakket met kleding, schoenen en iets extra’s (bijvoorbeeld speelgoed).

Website: https://skkin.nl

Stichting Kinderen van de Voedselbank

Categorie: kledingpakketten

Website: https://www.kinderenvandevoedselbank.nl

Stichting Babyspullen

Categorie: babystartpakket.

Website: https://stichtingbabyspullen.nl

Alleenstaande ouders

Stichting FIOM Hendrik Pierson Fonds

Categorie: Hulp voor alleenstaande ouders tot een maximale vergoeding van 350 euro voor bijvoorbeeld vakantie, woninginrichting, studiekosten, en Baby Startpakketten.

Website: https://www.fiomhendrikpiersonfonds.nl/

Stichting Blijdesteyn

Categorie: Een vakantie voor vrouwen die in een moeilijke financiële situatie verkeren.

Website: https://stichtingblijdesteyn.nl/

Studie en werk

Every Day Heroes

Categorie:voor iedereen die wíl en kán werken wordt de laatste stap naar werk bekostigd, zoals een opleiding, begeleiding, rijbewijs of een fiets.

Website: https://www.everydayheroes.com

Gotthold Efraïmstichting

Categorie: Het fonds wil minderbedeelden, vluchtelingen en statushouders helpen hun zelfredzaamheid te vergroten door bij te dragen aan kosten die nodig zijn om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven.

Website: http://gottholdefraimstichting.weebly.com

Stichting Neeltje Buis Studiefonds

Categorie: volwassenen (vanaf 18 jaar) die alsnog een diploma willen halen. Een aanvraag kan alleen betrekking hebben op lesgeld/collegegeld

Website: https://neeltjebuis.nl/

Fundatie van Renswoude te Den Haag

Categorie: De Stichting de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage verstrekt studietoelagen aan jongeren tussen de 15 en 29 jaar.

Website: https://www.fundatievanrenswoude.nl/

NB: er zijn nog andere fondsen particuliere studiefondsen in Nederland. Bij een particulier studiefonds kun je een gift of lening aanvragen om college/schoolgeld en of studieboeken te kunnen betalen. Op de website van Steunpunt Studerende Moeders staat een volledig overzicht.

Medische kosten

Van Heumen – de Sitter Stichting

Categorie: Individuele noden en maatschappelijk herstel. De stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.

Website: www.vanheumendesitter.nl

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht

Categorie: Individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren.

Website: https://rdo.nl/het-fonds/

SFIHG (Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten):

Categorie: SFIHG is een overkoepelende organisatie van fondsen, die hulp biedt aan individuele gehandicapten in Nederland. De samenwerking in SFIHG richt zich specifiek op financiële steun voor de aanschaf van aangepast vervoer of andere noodzakelijke hulpmiddelen.

Website: https://www.sfihg.nl

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Categorie: Particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland, kunnen een aanvraag indienen voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij.

Website: https://lsbs.nl/

Het Bluyssen Fonds

Categorie: financiële hulp aan individuele gehandicapten voor een harmonisch samenleven met de omgeving of de sociale ontwikkeling van het individu.

Website: https://bluyssenfonds.nl

Dieren

Stichting Quidem Carus              

Categorie: Zieke of gewonde huisdieren

Website: www.quidemcarus.nl

Stichting Blijdschap voor de Dieren

Categorie: De stichting is opgericht met het doel dieren te helpen die in nood verkeren vanwege allerlei oorzaken die een eigenaar/houder met zijn dier kan krijgen. Bijvoorbeeld eigenaren/houders die hun dier niet meer kunnen verzorgen door persoonlijke omstandigheden, zoals opname.

Website: https://bvdd.eu/bvdd/

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Categorie: SBH steunt huisdiereigenaren die in minima situatie zijn gekomen en onvoldoende kunnen zorgen voor hun huisdier. Onder voorwaarden kan de stichting steun bieden.

Website: https://huisdierenwelzijn.nl/