Spring naar content

Compensatiemaatregelen corona en verantwoording

22 juni 2020

Valente heeft een overzicht gemaakt om duidelijkheid te krijgen in de vele compensatiemaatregelen die er zijn rond corona. Als er updates of aanvullende maatregelen komen, brengen we je op de hoogte met een nieuwsbericht op onze site. Vanaf onze pagina ‘Valente en corona’ linken we ook door naar dit overzicht.

In dit overzicht vindt u de compensatiemaatregelen per financieringsstroom die zijn gemaakt om extra kosten en omzetderving op te vangen en acute liquiditeitsproblemen te voorkomen. Veel organisaties hebben diverse financieringsstromen en is het een hele puzzel de maatregelen te overzien. Bij elke financieringsvorm is een tabel geplaatst met informatie over de maatregelen.

Wmo 2015 en de Jeugdwet

Datum Onderwerp en link naar de informatie 
13 novemberUitwerking meerkosten Forensische ZorgMeerkosten, afspraken
9 novemberAccountantsprotocol en productieverantwoording 2020 is vastgesteldAccountantsprotocol, productieverantwoording
23 juniVerlenging vergoeding meerkosten Wmo en Jeugdwet t/m 31 december 2020
6 juniFormat berekening omzetgarantie beschikbaar voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet Dit format is bedoeld voor de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvarianten. Bron: i-Sociaal DomeinOmzetgarantie, format
3 juniUitwerking afspraken over meerkosten in Wmo en Jeugd Nadere uitwerking volgt. Bron: VNGMeerkosten, afspraken
16 aprilAfspraken continuïteit Sociaal Domein uitgewerkt Bron: VNGAfspraken
25 maartAfspraken met Rijk over continuïteit financiering Sociaal Domein Bron: VNGAfspraken

Wet langdurige zorg

DatumOnderwerp en link naar de informatie 
19 meiNZa beleidsregel Bevat informatie over omzetvergoeding en financiering extra kosten.Beleidsregel
19 meiNZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorgAfspraken

Zorgverzekeringswet

DatumOnderwerp en link naar de informatie 
1 meiBeleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus- BR/REG-20157 Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus – NR/REG-2031 Bron: NZaBeleidsregel

Forensische zorg

DatumOnderwerp en link naar de informatie 
15 aprilKamerbrief voorhang zakelijke inhoud aanwijzing meerkosten en continuïteitsbijdrage coronavirus in curatieve en forensische zorg – spoedprocedure Bron: RijksoverheidKamerbrief

Persoonsgebonden budget op basis van Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz en Zvw

DatumOnderwerp en link naar de informatie 
ContinuAlle belangrijke informatie over het coronavirus voor budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners. Bron: SVBInformatie, FAQ, Maatregelen.
28 meiMaatregel corona en pgb: doorbetalen van zorg die niet geleverd is Bron: SVBMaatregel
29 aprilNiet geleverde zorg bijhouden. Bron: PerSaldoFormat