Spring naar content

Gezocht: leden Geschillencommissie Sociaal Domein

05 januari 2023

In november 2022 heeft de ALV van Valente ingestemd met de deelname aan de Geschillencommissie Sociaal Domein. Geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten kunnen voortaan ook door deze commissie beslecht worden, een procedure die goedkoper en meer laagdrempelig is dan de gang naar de rechter.

De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de landelijke Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, een orgaan wat de technische en administratieve ondersteuning doet voor commissies in zo’n 80 verschillende branches en sectoren in Nederland.

Geschillen kunnen gaan over het hele spectrum van zorginkoop, contractering, financiering, i-standaarden en het woonplaatsbeginsel, en daarnaast alle andere tijdelijke of incidentele regelingen waar gemeente als opdrachtgever en zorgaanbieder als opdrachtnemer optreden. Naast de VNG nemen vier brancheorganisaties voor zorgaanbieders (VGN, deNLggz, Jeugdzorg Nederland en Valente) deel.

Het is de bedoeling dat de nieuwe geschillencommissie van start gaat op 1 april 2023. Om zijn werk als geschilbeslechter tussen gemeenten en zorgaanbieders goed te kunnen doen, dient de commissie gevuld te zijn met experts in het Sociaal Domein, zowel vanuit gemeenten als vanuit zorgaanbieders. Daarom worden nu commissieleden geworven. Het functieprofiel voor commissieleden is hier te vinden.

De vergoeding voor commissieleden bedraagt € 198,50 per zitting (dagdeel) en reiskostenvergoeding op basis van OV Eerste klas + parkeerkosten. Voor meer informatie over deze functie en aanmelden: benader Aart-Jan Dingemanse


Contact hierover?