Spring naar content

Gezocht: leden Geschillencommissie Sociaal Domein

05 januari 2023

In november 2022 heeft de ALV van Valente ingestemd met de deelname aan de Geschillencommissie Sociaal Domein. Geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten kunnen voortaan ook door deze commissie beslecht worden, een procedure die goedkoper en meer laagdrempelig is dan de gang naar de rechter.

De geschillencommissie wordt ondergebracht bij de landelijke Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, een orgaan wat de technische en administratieve ondersteuning doet voor commissies in zo’n 80 verschillende branches en sectoren in Nederland.

Geschillen kunnen gaan over het hele spectrum van zorginkoop, contractering, financiering, i-standaarden en het woonplaatsbeginsel, en daarnaast alle andere tijdelijke of incidentele regelingen waar gemeente als opdrachtgever en zorgaanbieder als opdrachtnemer optreden. Naast de VNG nemen vier brancheorganisaties voor zorgaanbieders (VGN, deNLggz, Jeugdzorg Nederland en Valente) deel.

Het is de bedoeling dat de nieuwe geschillencommissie van start gaat op 1 april 2023. Om zijn werk als geschilbeslechter tussen gemeenten en zorgaanbieders goed te kunnen doen, dient de commissie gevuld te zijn met experts in het Sociaal Domein, zowel vanuit gemeenten als vanuit zorgaanbieders. Daarom worden nu commissieleden geworven. De bedoeling is dat alle betrokken brancheorganisaties 2 tot 5 commissieleden voordragen met expertise en overzicht over de eigen sector.

Het functieprofiel voor commissieleden is hier te vinden. Het betreft een aanstelling op oproepbasis. Afhankelijk van het aantal geschillen dat wordt aangemeld, vindt eenmaal per 4 á 6 weken een zitting plaats met drie commissieleden. Commissieleden worden per zitting uitgekozen op basis van de inhoudelijke thematiek van de vraagstukken.

De vergoeding voor commissieleden bedraagt € 198,50 per zitting (dagdeel) plus reiskostenvergoeding op basis van OV Eerste klas + parkeerkosten.

Ben jij of ken jij iemand die geschikt is om door Valente voorgedragen te worden als commissielid? Stuur dan je cv + motivatie naar ons op!

Voor aanmelden, voor meer informatie over deze functie en de concept-reglementen van de commissie: benader Aart-Jan Dingemanse


Contact hierover?

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse