Spring naar content

Hulp bij (energie)armoede

03 november 2022

De financiële gezondheid van veel Nederlanders staat onder toenemende druk. Dit treft iedereen; onze leden, werknemers en onze cliënten.

Voor de cliënten hebben we de energiemaatregelen en een aantal bezuinigingstips op een rijtje gezet. Dit document is te gebruiken door de professionals als checklist. Ook voor cliënten die nog niet zelfstandig wonen, maar dat wel binnenkort gaan doen is het van belang alvast een plan van aanpak te maken.

Ook signaleren onze leden een toenemend aantal medewerkers onder financiële druk. Verschillende leden zijn al gestart met initiatieven om te helpen. Dat kan door medewerkers te attenderen op mogelijke aanvullende voorzieningen, maar ook door werknemers op andere manieren te ondersteunen. De financiële gezondheid van werknemers is een belangrijk aandachtpunt geworden:

1. Definieer financiële gezondheid en maak het onderdeel van de cultuur en identiteit van de organisatie.

Armoede en financiële stress zorgt vaak voor ziekteverzuim. De stress van de problemen en uitdagingen kan veel spanningen geven. Tegelijkertijd is dit een lastig onderwerp voor HR-afdelingen. Nu echter zoveel mensen in hetzelfde schuitje zitten kan dit het taboe doorbreken. Zorg voor bijvoorbeeld een financieel vertrouwenspersoon. Afhankelijk van de aard van de vraag (financieel en/of stress gerelateerd) kan ondersteuning geboden worden (stressregulering, bedrijfsmaatschappelijk werk, budgetcoach of advies).

2. Verlaag de drempels. Maak het bespreekbaar, onderken, benoem, vraag naar en adresseer de financiële gezondheid van werknemers en de zelfstandigen die worden ingehuurd.

Voorlichting geven kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een (online) bijeenkomst te organiseren. Hierbij kunnen financiële maatregelen vanuit de gemeente en overheid gedeeld worden maar ook wat de organisatie eventueel zelf nog te bieden heeft.

3. Ga in gesprek met externe schuldhulpverleners om te ontdekken wat u kunt doen om de financiële gezondheid van uw werknemers te verbeteren.

Per gemeente zijn er andere voorzieningen. Ga in gesprek met de gemeente om te inventariseren welke aanvullingen er mogelijk zijn en of het voor werknemers mogelijk is een budgetadviesgesprek aan te vragen. In sommige gevallen kan ook via het pensioenfonds een financieel vertrouwenspersoon worden aangesteld.

4. Deel best practices met andere organisaties.

Er zijn door leden van Valente al verschillende initiatieven genomen, zoals:

  • Werknemers worden op de mogelijkheid gewezen maandelijks het IKB (individueel keuze Budget) op te nemen.
  • Verruiming bestedingsdoelen van het loopbaanbudget, bijvoorbeeld voor de energienota of kleding.
  • Een financieel vertrouwenspersoon aanstellen
  • Bij loonbeslag direct een gesprek aanbieden met de financieel vertrouwenspersoon
  • In overleg de optie geven om tijdelijk extra werken
  • Indien mogelijk de werknemers de optie geven om in de daluren te reizen met de trein, dit scheelt aanzienlijk in het tarief

Best practices kunnen gedeeld worden met Valente. Wij blijven dit overzicht aanvullen.