Spring naar content

Inkoop en aanbesteden: rekentool voor kostprijsberekening

01 september 2022

In opdracht van de VNG en VWS ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo zorg. Dit instrument kan zorgaanbieders helpen om het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs. De rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s (VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk).

De tool berekent een kostprijs per uur voor zowel hulp bij het huishouden als individuele begeleiding. In deze berekening wordt de AMvB Reële prijs gevolgd. Zowel direct cliëntgebonden tijd als niet-direct cliëntgebonden tijd kan declarabel zijn. De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd (administratietijd kan bijvoorbeeld wel of niet declarabel zijn).

Auteur: Aart-Jan Dingemanse

Contact hierover?

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse