Spring naar content

Intermediaire verhuur

13 mei 2020

Begin 2019 hebben leden van Valente bericht ontvangen over model-huurovereenkomsten voor intermediaire verhuur. Het gaat dan om het huren van woningen van (meestal) woningcorporaties met het doel deze onder te verhuren aan cliënten, in het kader van een begeleidingstraject.

Met de hulp van een aantal leden en een specialist in huurrecht zijn modelovereenkomsten gemaakt. Deze modelovereenkomsten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om huurtoeslag aan cliënten te kunnen verlenen. In de loop van 2019 bleek in overleg met Aedes en het ministerie van Binnenlandse zaken dat de modelovereenkomst op onderdelen verbeterd zou kunnen worden. Die onderdelen betroffen met name de rechtspositie van cliënten als huurder, het opzeggen van de overeenkomst, een enkele bepaling rond het binnen treden van woningen zonder toestemming van de huurder en de herhaalde verwijzing naar de doelstelling van de huurovereenkomst en de koppeling daarvan aan een zorg- of begeleidingstraject.

Om de uitvoering van intermediaire verhuur in de praktijk te ondersteunen zijn de volgende documenten beschikbaar: een model-huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte, een model-huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte en een werkinstructie.