Spring naar content

Ontwikkel visie, werk samen en empower je forensische zorg medewerkers: Petra Schaftenaar bij het netwerk forensische zorg

14 december 2021

Op 26 november kwam het bestuurlijk themanetwerk forensische zorg bij elkaar. Een groot deel van de bijeenkomst stond in het teken van de betekenis van het kwaliteitskader forensische zorg voor de MO/BW sector. Petra Schaftenaar sloot aan. Petra is opleider, onderzoeker en manager in en rondom de forensische zorg. Het onderwerp was voor een brede groep interessant, waardoor dit keer ook leden van het kennisnetwerk forensische zorg aansloten. Dit resulteerde in een divers gezelschap van bestuurders, directeuren, managers, adviseurs, stafmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Visievorming
Petra opende haar presentatie met een pleidooi voor visievorming: ‘Waarom zou je forensische zorg willen bieden? Waarom hebben we deze cliënten in huis? Deze cliënten zijn ‘van ons’. Wat is jouw meerwaarde en heb je daar een visie op?’ Veel deelnemers bevestigen dat er een visie binnen hun organisatie is ontwikkeld. Er wordt alleen getwijfeld over de bekendheid van deze visie in de verschillende lagen van de organisatie. Deelnemer: ‘We hebben beleid over forensische zorg vastgesteld en gecommuniceerd met meerdere lagen van de organisaties. Toch is het onbekend bij veel medewerkers. Hoe maken we de vertaalslag van beleid naar de werkvloer?’

Samenwerken op verschillende niveaus
Naast visievorming roept Petra op tot samenwerking. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door met andere MO/BW organisaties uit te wisselen. Daarnaast kan je jezelf actief betrekken bij de ketensamenwerking. Petra: ‘We zijn essentieel in de keten, we zijn geen aanhangsel. Pak niet alles als organisatie alleen. Wat gaan we samen met andere organisaties doen?’ Samenwerken is dan ook een belangrijke pijler in het kwaliteitskader.

Communicatie met de buitenwereld
Er werd uitgewisseld over hoe we naar de buitenwereld communiceren dat er forensische zorg geleverd wordt. Dat kan bijvoorbeeld via de website en jaarverslagen. Daar wordt door sommige organisaties erg voorzichtig gebruik van gemaakt. Deelnemer: ‘Wij zetten forensische zorg niet in de etalage, ondanks dat we het al lange tijd aanbieden met veel plekken. We hebben ervaren dat de omgeving daar erg op gaat reageren.’

Scholingsbeleid
Een laatste thema is het scholingsbeleid van forensische zorg medewerkers. Met name de combinatie van herstelgericht en risicogericht werken komt aan de orde. Volgens Petra kunnen deze methodieken naast elkaar bestaan. Het een sluit het ander niet uit. De uitwerking van herstelgericht werken is bij sommige medewerkers de wens van de cliënt volgen. Dat is hoe dan ook onverstandig. Naast het gebruik van methodieken is er aandacht voor het belang van intervisie. Het belang van intervisie wordt ingezien, maar bij drukte is dit het eerste wat verdwijnt. Deelnemer: ‘Ik herken het, intervisie sneuvelt snel. Er wordt nog weinig creatief nagedacht over andere vormen van het 4-ogen principe. Dat kan ook anders dan intervisie.’

Maak jezelf belangrijk
Petra sloot de ochtend af met een paar adviezen: ‘Maak het werk aantrekkelijk, juist omdat het iets toevoegt ten opzichte van de niet forensische zorg cliënten. Organiseer ondersteuning bij en binnen het team. Stuur de manager mee naar de scholing. Zorg dat het management nabij is. De professional moet niet het gevoel hebben dat hij er alleen voor staat. Voorkom ‘verwaarlozing’ van het forensische zorg team. Empower de professionals. Het is een pleidooi van mij aan jullie om jezelf belangrijk te maken.’

Je vind hier meer informatie over het bestuurlijk themanetwerk forensische zorg en het kennisnetwerk forensische zorg.