Spring naar content

Reactie op hoofdlijnenakkoord

16 mei 2024

Afgelopen nacht zijn de PVV, VVD, NSC en BBB tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. Rond 02.00 uur brachten de vier formerende partijen de plannen naar buiten onder de titel Hoop, lef en trots. Onze doelgroepen worden niet expliciet genoemd, maar verschillende van de plannen zullen ook Valente-leden en hun cliënten raken, direct of indirect.

Wat opvalt is dat er vooral heel veel níet in het hoofdlijnenakkoord staat. Het is een onevenwichtig plan met veel aandacht voor openbare orde, veiligheid en migratie. Zorg en sociale zekerheid zijn zwaar onderbelicht.

Het is ook volstrekt onduidelijk hoe alle aangekondigde maatregelen zullen uitpakken in combinatie met bezuinigingsmaatregelen, zowel financieel als inhoudelijk voor zorg en welzijn.

Voor voortzetting van het volkshuisvestingsbeleid is gelukkig blijvende aandacht.

Valente heeft een brief naar de formateur in voorbereiding om aandacht te vragen voor het zorgvraagstuk achter alle harde-aanpak-maatregelen.

We volgen de ontwikkelingen op de voet, en houden onze leden op de hoogte. Volg ons daarvoor op LinkedIn en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Bekijk ook onze pagina over verkiezingen, formatie en nieuwe kabinet.

Contact hierover?