Spring naar content

Toolbox: In één oogopslag alle geschikte risicotaxatie instrumenten in de vrouwenopvang

05 december 2023

Cliënten die hulp en/of opvang krijgen van een vrouwenopvang organisatie, hebben te maken met complexe veiligheidssituaties. De eerste risicoscreening aan de voordeur brengt de acute veiligheidssituatie in beeld. In de eerste zes weken van de opvang of hulp wordt de gehele situatie van alle betrokkenen in beeld gebracht. Medewerkers van de vrouwenopvang hebben hier nu een hulpmiddel bij: de toolbox.

Avans Hogeschool heeft 21 verdiepende instrumenten geselecteerd en gebundeld in de toolbox. De keuzehulp ondersteunt in het zoeken naar het juiste instrument voor de specifieke informatiebehoefte, bijvoorbeeld digitale veiligheid, psychische klachten of eer gerelateerd geweld.

De toolbox geeft medewerkers houvast. Zij hoeven zelf niet op zoek te gaan naar instrumenten en de afweging te maken of deze geschikt is voor hun werk. Er zijn veel instrumenten beschikbaar op de markt en de research die medewerkers zouden moeten doen is zonde van de tijd; deze gaat dan niet naar de cliënten zelf. Voor vrouwenopvang organisaties die nog weinig of nog niet werken met aanvullende risicotaxatie instrumenten verlaagt de toolbox de drempel om de instrumenten (meer) te gaan gebruiken.

De toolbox is een opmaat naar verder kwaliteitsverbetering in de toepassing van verdiepende risicotaxatie instrumenten binnen de vrouwenopvang. De toolbox komt voort uit het onderzoek ‘Goed gereedschap is het halve werk’, die hoogleraar Janine Janssen van de Avans Hogeschool in 2022 in opdracht van Valente uitbracht. De toolbox is een kapstok om de inzet van verdiepende risicotaxatie instrumenten systematisch te kunnen evalueren en verbeteren. We leggen hierbij de nadruk op ‘wat hebben medewerkers nodig om de instrumenten goed in te kunnen zetten’.

Valente faciliteert vanaf 2024 periodiek (interne) deskundigheidsbevordering voor het gebruik van de instrumenten in de toolbox. Valente beoordeelt jaarlijks, in samenwerking met vrouwenopvang organisaties, de toolbox op samenstelling en toepassing.

De toolbox is ontwikkeld in opdracht van Valente als branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), door het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties (ViA) van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, Avans Hogeschool, in samenwerking met de bijzondere leerstoel ‘Samenwerken in de Veiligheidszorg’. De leerstoel is een samenwerkingsverband tussen Open Universiteit Heerlen, Avans Hogeschool, Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en branchevereniging Valente. De toolbox is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waar is de toolbox te vinden?
De toolbox vind je in de kennisbank van Valente. Gelijktijdig is de risicoscreening ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ van Verwey Jonker Instituut geactualiseerd. Deze vind je ook in de kennisbank.  

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada