Spring naar content

Vereenvoudiging governancestructuur Valente

23 januari 2024

Eerder informeerden we jullie via dit artikel over het voornemen om de governancestructuur van Valente te vereenvoudigen door middel van een juridische fusie. De besturen hebben het fusievoorstel op 12 oktober 2023 ondertekend. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 december is het fusievoorstel ter goedkeuring aan de leden voorgelegd en bekrachtigd. Door middel van dit bericht delen wij het nieuws dat de fusie per 31 december 2023 een feit is.

Het betreft een interne vereenvoudiging van onze governancestructuur. Er verandert voor leden en contractspartijen niets.

Zijn er vragen? Neem contact op met bestuurssecretaris Linda van den Brink.

Contact hierover?

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink